Πλήρης οθόνη

Εμφανίζει ή κρύβει τα μενού και τις γραμμές εργαλείων στο Writer ή Calc. Για να βγείτε από τη λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Πλήρης οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο Esc.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Πλήρης οθόνη.

Shift++J


Στα Writer και Calc, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης +Shift+J για εναλλαγή μεταξύ κανονικής κατάστασης και πλήρους οθόνης.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης στην κατάσταση Πλήρης οθόνη, ακόμη κι αν τα μενού είναι μη διαθέσιμα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!