Πλήρης οθόνη

Εμφανίζει ή κρύβει τα μενού και τις γραμμές εργαλείων στο Writer ή Calc. Για να βγείτε από τη λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Πλήρης οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο Esc.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Πλήρης οθόνη

Πλήρης οθόνη

Από το πληκτρολόγιο:

+ Shift + J


Στα Writer και Calc, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης +Shift+J για εναλλαγή μεταξύ κανονικής κατάστασης και πλήρους οθόνης.

note

Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης στην κατάσταση Πλήρης οθόνη, ακόμη κι αν τα μενού είναι μη διαθέσιμα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!