Βασική γραμμή εργαλείων

Εμφανίζει ή κρύβει τη Βασική γραμμή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Τυπικό.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!