Εστίαση & διάταξη προβολής

Μειώνει ή μεγεθύνει την εμφάνιση της οθόνης του LibreOffice. Ο τρέχων συντελεστής εστίασης εμφανίζεται ως ποσοστιαία τιμή στο ρυθμιστικό εστίασης στη γραμμή Κατάσταση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση - Εστίαση.

Click or right-click the zoom factor displayed on the Zoom Slider in the Status bar.


Εικονίδιο σημείωσης

Τα λειτουργικά Windows, Unix, Linux χειρίζονται διαφορετικά την εστίαση. Ένα αρχείο που έχει αποθηκευτεί με συντελεστή εστίασης 100% σε Windows, εμφανίζεται με μεγαλύτερο συντελεστή εστίασης στα λειτουργικά Unix/Linux. Για να αλλάξετε τον συντελεστή εστίασης, διπλοπατήστε ή δεξιοπατήστε στην τιμή ποσοστού στη Γραμμή κατάστασης και επιλέξτε τον συντελεστή εστίασης που επιθυμείτε.


Συντελεστής εστίασης

Ρυθμίστε τον συντελεστή εστίασης που θέλετε να εμφανίζει τα τρέχοντα έγγραφα και όλα τα έγγραφα ίδιου τύπου που θα ανοίξετε από δω και πέρα.

Βέλτιστη

Προσαρμογή πλάτους και ύψους

Προσαρμογή πλάτους

Εμφανίζει το πλήρες πλάτος της σελίδας του εγγράφου. Οι πάνω και κάτω άκρες της σελίδας μπορεί να μην είναι ορατές.

100 %

Εμφανίζει το έγγραφο στο τρέχον μέγεθος του.

Προσαρμογή

Εισάγετε τον συντελεστή εστίασης στον οποίο θέλετε να εμφανιστεί το έγγραφο. Εισάγετε ένα ποσοστό στο πλαίσιο.

Διάταξη προβολής

Για έγγραφα κειμένου, μπορείτε να επιλέξετε τη διάταξη προβολής. Μειώστε την κλίμακα για να δείτε τα αποτελέσματα διαφορετικών ρυθμίσεων διατάξεων προβολής.

Αυτόματα

Η αυτόματη διάταξη προβολής εμφανίζει τις σελίδες δίπλα δίπλα, τόσες όσες επιτρέπει ο παράγοντας κλίμακας.

Μονή σελίδα

Η διάταξη προβολής μονής σελίδας εμφανίζει τις σελίδες τη μια κάτω από την άλλη, αλλά ποτέ δίπλα δίπλα.

Στήλες

Στη διάταξη προβολής στηλών βλέπετε σελίδες δίπλα δίπλα, σε ένα συγκεκριμένο αριθμό από στήλες. Εισάγετε τον αριθμό των στηλών.

Κατάσταση βιβλίου

Στην διάταξη προβολής κατάστασης βιβλίου, βλέπετε δύο σελίδες δίπλα δίπλα, όπως όταν έχετε ένα ανοιχτό βιβλίο. Η πρώτη σελίδα είναι μία δεξιά σελίδα με περιττό αριθμό σελίδας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!