Σύγκριση εγγράφου

Συγκρίνει το τρέχον έγγραφο με ένα έγγραφο που επιλέγετε. Τα περιεχόμενα του επιλεγμένου εγγράφου επισημαίνονται ως διαγραμμένα στο διάλογο που ανοίγει. Εάν θέλετε, μπορείτε να εισάγετε τα περιεχόμενα του επιλεγμένου αρχείου στο τρέχον έγγραφο επιλέγοντας τις σχετικές διαγραμμένες εγγραφές, πατώντας στην Απόρριψη και μετά πατώντας στην Εισαγωγή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Σύγκριση εγγράφου.

Στη γραμμή εργαλείων Παρακολούθηση αλλαγών, πατήστε

Εικονίδιο σύγκρισης εγγράφων

Σύγκριση εγγράφων


Σύγκριση εκδόσεων ενός εγγράφου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!