Συγχώνευση εγγράφου

Εισάγει τις αλλαγές που έγιναν στα αντίγραφα του ίδιου εγγράφου στο αρχικό έγγραφο. Οι αλλαγές που έγιναν σε υποσημειώσεις, επικεφαλίδες, πλαίσια και πεδία αγνοούνται. Οι αλλαγές που ταυτίζονται συγχωνεύονται αυτόματα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Συγχώνευση εγγράφου.

Στη γραμμή εργαλείων Παρακολούθηση αλλαγών, πατήστε

Εικονίδιο συγχώνευσης εγγράφων

Συγχώνευση εγγράφων


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!