Φίλτρο

Ορίστε τα κριτήρια για το φιλτράρισμα του καταλόγου αλλαγών στην καρτέλα Κατάλογος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Διαχείριση - Φίλτρο.


Ημερομηνία

Φιλτράρει τον κατάλογο των αλλαγών σύμφωνα με την ημερομηνία και την ώρα που καθορίζετε.

Ορισμός ημερομηνίας/ώρας

Εικονίδιο ορισμού ημερομηνίας/χρόνου

Εισάγει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στα αντίστοιχα πλαίσια.

Συντάκτης

Φιλτράρει τον κατάλογο των αλλαγών σύμφωνα με το όνομα του συντάκτη που επιλέξατε από τον κατάλογο.

Σχόλιο

Φιλτράρει τα σχόλια των αλλαγών σύμφωνα με τις λέξεις κλειδιά που εισάγετε.

tip

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κανονικές εκφράσεις (σύμβολα υποκατάστασης) όταν φιλτράρετε τα σχόλια.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!