Εμφάνιση

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τις καταγεγραμμένες αλλαγές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Εμφάνιση.


Μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες εμφάνισης των στοιχείων επισήμανσης επιλέγοντας στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές.

Όταν αφήνεται το δείκτη ποντικιού πάνω από μια επισήμανση αλλαγής στο έγγραφο, μια συμβουλή εμφανίζει το συγγραφέα και την ημερομηνία και χρόνο που έγινε η αλλαγή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!