Προστασία αλλαγών

Αποτρέπει τον χρήστη από απενεργοποίηση του γνωρίσματος καταγραφής αλλαγών, ή από αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών εκτός και ο χρήστης εισάγει κωδικό πρόσβασης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Προστασία

Στη γραμμή εργαλείων Παρακολούθηση αλλαγών, πατήστε

Εικονίδιο προστασίας αλλαγών

Προστασία αλλαγών


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!