Προστασία αλλαγών

Αποτρέπει τον χρήστη από απενεργοποίηση του γνωρίσματος καταγραφής αλλαγών, ή από αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών εκτός και ο χρήστης εισάγει κωδικό πρόσβασης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!