Καταγραφή αλλαγών

Παρακολουθεί κάθε αλλαγή που γίνεται στο τρέχον έγγραφο ανά συντάκτη και ημερομηνία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Εγγραφή.

Στη γραμμή εργαλείων Παρακολούθηση αλλαγών, πατήστε

Εικονίδιο καταγραφής αλλαγών

Καταγραφή αλλαγών


Οι ακόλουθες αλλαγές καταγράφονται όταν η εντολή καταγραφής αλλαγών στις εγγραφές είναι ενεργή:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!