Παρακολούθηση αλλαγών

Εμφανίζει τις εντολές που είναι διαθέσιμες για την παρακολούθηση των αλλαγών στο αρχείο σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε την καρτέλα Επιθεώρηση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Παρακολούθηση αλλαγών

Παρακολούθηση αλλαγών


Καταγραφή αλλαγών

Παρακολουθεί κάθε αλλαγή που γίνεται στο τρέχον έγγραφο ανά συντάκτη και ημερομηνία.

Προστασία αλλαγών

Αποτρέπει τον χρήστη από απενεργοποίηση του γνωρίσματος καταγραφής αλλαγών, ή από αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών εκτός και ο χρήστης εισάγει κωδικό πρόσβασης.

Εμφάνιση αλλαγών παρακολούθησης

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τις καταγεγραμμένες αλλαγές.

Διαχείριση

Αποδοχή ή απόρριψη καταγεγραμμένων αλλαγών.

Σχόλιο

Εισαγάγετε ένα σχόλιο για την καταγεγραμμένη αλλαγή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!