Παρακολούθηση αλλαγών

Εμφανίζει τις εντολές που είναι διαθέσιμες για την παρακολούθηση των αλλαγών στο αρχείο σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών.


Καταγραφή αλλαγών

Παρακολουθεί κάθε αλλαγή που γίνεται στο τρέχον έγγραφο ανά συντάκτη και ημερομηνία.

Προστασία αλλαγών

Αποτρέπει τον χρήστη από απενεργοποίηση του γνωρίσματος καταγραφής αλλαγών, ή από αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών εκτός και ο χρήστης εισάγει κωδικό πρόσβασης.

Εμφάνιση αλλαγών παρακολούθησης

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τις καταγεγραμμένες αλλαγές.

Διαχείριση

Αποδοχή ή απόρριψη καταγεγραμμένων αλλαγών.

Σχόλιο

Εισαγάγετε ένα σχόλιο για την καταγεγραμμένη αλλαγή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!