Περιγραφή

Αναφέρει τις ιδιότητες του επιλεγμένου θερμού σημείου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Χάρτης εικόνας (ImageMap), έπειτα επιλέξτε μια ενότητα του ImageMap και πατήστε Ιδιότητες - Περιγραφή.


Υπερσύνδεσμος

Εμφανίζει τις ιδιότητες του URL που είναι συνημμένο στο θερμό σημείο.

URL:

Εισάγετε το URL για το αρχείο το οποίο θέλετε να ανοίγει όταν πατάτε στο επιλεγμένο ενεργό σημείο. Σε περίπτωση που θέλετε να μεταφερθείτε σε μια επώνυμη αγκύρωση μέσα στο τρέχον έγγραφο, η διεύθυνση πρέπει να είναι της μορφής "file:///C:/Documents/[current_document_name]#anchor_name".

Εναλλακτικό κείμενο:

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανιστεί όταν το ποντίκι επικάθεται πάνω στο ενεργό σημείο σε πλοηγητή. Εάν δεν εισάγετε κάποιο κείμενο, εμφανίζεται η διεύθυνση.

Πλαίσιο:

Εισάγετε το όνομα του πλαισίου προορισμού στο οποίο επιθυμείτε να ανοίξετε το URL. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα καθορισμένο όνομα πλαισίου που αναγνωρίζεται από όλα τα προγράμματα ανάγνωσης ιστοσελίδων στον κατάλογο.

Όνομα:

Εισάγετε ένα όνομα για την εικόνα.

Περιγραφή

Εισάγετε μια περιγραφή για το θερμό σημείο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!