Περιγραφή

Αναφέρει τις ιδιότητες του επιλεγμένου θερμού σημείου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Χάρτης εικόνας (ImageMap), έπειτα επιλέξτε μια ενότητα του ImageMap και πατήστε Ιδιότητες - Περιγραφή.


Υπερσύνδεσμος

Εμφανίζει τις ιδιότητες του URL που είναι συνημμένο στο θερμό σημείο.

URL:

Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL για το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε όταν πατάτε στο επιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Εάν θέλετε να μεταβείτε σε μια αγκύρωση με όνομα στο τρέχον έγγραφο, π.χ. σε ένα σχήμα με όνομα "anchor_name", η διεύθυνση πρέπει να είναι της μορφής "#anchor_name". Για να στοχεύσετε μια άγκυρα σε άλλο έγγραφο, η διεύθυνση θα πρέπει να είναι της μορφής "file:///path/to/another_document_name#anchor_name".

Εναλλακτικό κείμενο

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανιστεί όταν το ποντίκι επικάθεται πάνω στο ενεργό σημείο σε πλοηγητή. Εάν δεν εισάγετε κάποιο κείμενο, εμφανίζεται η διεύθυνση.

Πλαίσιο:

Εισάγετε το όνομα του πλαισίου προορισμού στο οποίο επιθυμείτε να ανοίξετε το URL. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα καθορισμένο όνομα πλαισίου που αναγνωρίζεται από όλα τα προγράμματα ανάγνωσης ιστοσελίδων στον κατάλογο.

Όνομα:

Εισάγετε ένα όνομα για την εικόνα.

Περιγραφή

Εισάγετε μια περιγραφή για το θερμό σημείο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!