Επεξεργαστής χάρτη εικόνας (ImageMap)

Σας επιτρέπει να επισυνάψετε URLs σε συγκεκριμένες περιοχές, γνωστές ως ενεργά σημεία, σε γραφικό ή σε ομάδα από γραφικά. Ένας χάρτης εικόνας είναι μια ομάδα από ένα ή περισσότερα ενεργά σημεία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εργαλεία - Χάρτης εικόνας (ImageMap).

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Εικόνα της καρτέλας Εικόνα, επιλέξτε Χάρτης εικόνας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Χάρτης εικόνας

Χάρτης εικόνας


Προσθήκη επιλέξιμων θερμών σημείων σε εικόνες

Μπορείτε να σχεδιάσετε τρεις τύπους ενεργών σημείων: ορθογώνια, ελλείψεις και πολύγωνα. Όταν πατάτε ένα ενεργό σημείο, το URL ανοίγεται στο παράθυρο ή πλαίσιο του πλοηγητή που καθορίζετε. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το κείμενο που εμφανίζεται όταν το ποντίκι σας βρίσκεται πάνω στο ενεργό σημείο.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε στον χάρτη εικόνας.

Εικονίδιο εφαρμογής

Εφαρμογή

Άνοιγμα

Φορτώνει έναν ήδη υπάρχοντα χάρτη εικόνας στη μορφή αρχείου ImageMap MAP-CERN, MAP-NCSA ή SIP StarView.

Εικονίδιο ανοίγματος

Άνοιγμα

Αποθήκευση

Αποθηκεύει τον χάρτη εικόνας σε μορφή αρχείου ImageMap MAP-CERN, MAP-NCSA ή SIP StarView.

Εικονίδιο αποθήκευσης

Αποθήκευση

Επιλογή

Επιλέγει ένα ενεργό σημείο στον χάρτη εικόνας για επεξεργασία.

Εικονίδιο επιλογής

Επιλογή

Ορθογώνιο

Σχεδιάζει ένα ορθογώνιο σημείο πρόσβασης στο σημείο που σύρετε στο γραφικό. Μετά, μπορείτε να εισαγάγετε τη Διεύθυνση και το Εναλλακτικό κείμενο για το σημείο πρόσβασης και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το Πλαίσιο όπου θέλετε να ανοίξει η διεύθυνση URL.

Εικονίδιο ορθογωνίου

Ορθογώνιο

Έλλειψη

Σχεδιάζει ένα ελλειπτικό σημείο πρόσβασης όπου σύρετε το γραφικό. Μετά, μπορείτε να εισαγάγετε τη Διεύθυνση και το Εναλλακτικό κείμενο για το σημείο πρόσβασης και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το Πλαίσιο όπου θέλετε να ανοίξει η διεύθυνση URL.

Εικονίδιο έλλειψης

Έλλειψη

Πολύγωνο

Σχεδιάζει ένα πολυγωνικό σημείο πρόσβασης στο γραφικό. Πατήστε σε αυτό το εικονίδιο, σύρετε στο γραφικό και, στη συνέχεια, πατήστε για να ορίσετε τη μία πλευρά του πολυγώνου. Μεταβείτε στο σημείο όπου θέλετε να τοποθετήσετε το τέλος της επόμενης πλευράς και, στη συνέχεια, πατήστε. Επαναλάβετε μέχρι να σχεδιάσετε όλες τις πλευρές του πολυγώνου. Όταν τελειώσετε, διπλοπατήστε για να κλείσετε το πολύγωνο. Μετά, μπορείτε να εισαγάγετε τη Διεύθυνση και το Εναλλακτικό κείμενο για το σημείο πρόσβασης και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το Πλαίσιο όπου θέλετε να ανοίξει η διεύθυνση URL.

Εικονίδιο πολυγώνου

Πολύγωνο

Πολύγωνο ελεύθερης σχεδίασης

Σχεδιάζει ένα σημείο πρόσβασης που βασίζεται σε ένα πολύγωνο ελεύθερης μορφής. Πατήστε σε αυτό το εικονίδιο και μετακινηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να σχεδιάσετε το σημείο πρόσβασης. Σύρετε μια γραμμή ελεύθερης μορφής και αφήστε το για να κλείσετε το σχήμα. Μετά, μπορείτε να εισαγάγετε τη Διεύθυνση και το Εναλλακτικό κείμενο για το σημείο πρόσβασης και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το Πλαίσιο όπου θέλετε να ανοίξει η διεύθυνση URL.

Εικονίδιο πολυγώνου ελεύθερης μορφής

Πολύγωνο ελεύθερης σχεδίασης

Επεξεργασία σημείων

Σας επιτρέπει να αλλάξετε το σχήμα του επιλεγμένου ενεργού σημείου μέσω της επεξεργασίας των σημείων αγκύρωσης.

Εικονίδιο επεξεργασίας σημείων

Επεξεργασία σημείων

Μετακίνηση σημείων

Σας επιτρέπει να μετακινήσετε τα μεμονωμένα σημεία αγκύρωσης του επιλεγμένου ενεργού σημείου.

Εικονίδιο μετακίνησης σημείων

Μετακίνηση σημείων

Εισαγωγή σημείων

Προσθέτει ένα σημείο αγκύρωσης στο σημείο του περιγράμματος του θερμού σημείου όπου πατάτε.

Εικονίδιο εισαγωγής σημείων

Εισαγωγή σημείων

Διαγραφή σημείων

Διαγράφει το επιλεγμένο σημείο αγκύρωσης.

Εικονίδιο διαγραφής σημείων

Διαγραφή σημείων

Ενεργό

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον υπερσύνδεσμο για το επιλεγμένο ενεργό σημείο. Ένα απενεργοποιημένο ενεργό σημείο είναι διαφανές.

Εικονίδιο ενεργού

Μακροεντολή

Σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε μια μακροεντολή η οποία τρέχει όταν πατάτε στο επιλεγμένο ενεργό σημείο σε έναν περιηγητή.

Εικονίδιο μακροεντολής

Μακροεντολή

Ιδιότητες

Σας επιτρέπει να ορίσετε τις ιδιότητες του επιλεγμένου ενεργού σημείου.

Εικονίδιο ιδιοτήτων

Ιδιότητες

Διεύθυνση:

Εισάγετε το URL για το αρχείο το οποίο θέλετε να ανοίγει όταν πατάτε στο επιλεγμένο ενεργό σημείο. Σε περίπτωση που θέλετε να μεταφερθείτε σε μια αγκύρωση μέσα στο έγγραφο, η διεύθυνση πρέπει να είναι της μορφής "file:///C:/Documents/document_name#anchor_name".

Εναλλακτικό κείμενο

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανιστεί όταν το ποντίκι επικάθεται πάνω στο ενεργό σημείο σε πλοηγητή. Εάν δεν εισάγετε κάποιο κείμενο, εμφανίζεται η διεύθυνση.

Πλαίσιο:

Εισάγετε το όνομα του πλαισίου προορισμού στο οποίο επιθυμείτε να ανοίξετε το URL. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα προεπιλεγμένο όνομα πλαισίου από τον κατάλογο.

Κατάλογος τύπων πλαισίου

Προβολή γραφικού

Εμφανίζει τον χάρτη της εικόνας, ώστε να μπορείτε να πατήσετε και να επεξεργαστείτε τα ενεργά σημεία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!