Ιδιότητες κινούμενων πλαισίων

Αλλάζει τις ιδιότητες του επιλεγμένου κινητού πλαισίου. Τα κινητά πλαίσια δουλεύουν καλύτερα εάν περιέχουν έγγραφο HTML και όταν έχουν εισαχθεί μέσα σε άλλο έγγραφο HTML.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε ένα πλαίσιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία - Αντικείμενο OLE - Ιδιότητες.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του επιλεγμένου πλαισίου, επιλέξτε Ιδιότητες.


Όνομα

Εισάγετε ένα όνομα για το αιωρούμενο πλαίσιο. Το όνομα δεν μπορεί να περιέχει κενά, ειδικούς χαρακτήρες, ή να ξεκινά με υπογράμμιση ( _ ).

Περιεχόμενα

Εισάγετε τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου το οποίο θέλετε να εμφανιστεί στο αιωρούμενο πλαίσιο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο Περιήγηση και να εντοπίσετε το αρχείο που θέλετε να εμφανιστεί. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να εισάγετε:

Εξερεύνηση

Εντοπίστε το αρχείο που θέλετε να εμφανίσετε στο επιλεγμένο αιωρούμενο πλαίσιο και μετά πατήστε Άνοιγμα.

Γραμμή κύλισης

Προσθέστε ή αφαιρέστε μια γραμμή κύλισης από το επιλεγμένο κινητό πλαίσιο.

Ενεργοποίηση

Εμφανίζει τη γραμμή κύλισης για το αιωρούμενο πλαίσιο.

Απενεργοποίηση

Αποκρύπτει τη γραμμή κύλισης για το αιωρούμενο πλαίσιο.

Αυτόματα

Σημειώστε αυτήν την επιλογή εάν το τρέχον ενεργό αιωρούμενο πλαίσιο μπορεί να έχει γραμμή κύλισης, όταν χρειάζεται.

Περίγραμμα

Εμφανίζει ή αποκρύπτει το περίγραμμα του κινητού πλαισίου.

Ενεργοποίηση

Εμφανίζει το περίγραμμα του αιωρούμενου πλαισίου.

Απενεργοποίηση

Κρύβει το περίγραμμα του αιωρούμενου πλαισίου.

Απόσταση από τα περιεχόμενα

Καθορίστε την απόσταση που έχει μείνει μεταξύ του περιγράμματος του κινητού πλαισίου και των περιεχομένων του κινητού πλαισίου, δεδομένου ότι τα έγγραφα μέσα και έξω από το κινητό πλαίσιο είναι και τα δύο έγγραφα HTML.

Πλάτος

Εισάγετε την απόσταση του οριζόντιου χώρου που θέλετε να αφήσετε μεταξύ των δεξιών και αριστερών άκρων του αιωρούμενου πλαισίου και των περιεχομένων του πλαισίου. Και τα δύο έγγραφα μέσα και έξω από το αιωρούμενο πλαίσιο πρέπει να είναι έγγραφα HTML.

Προεπιλογή

Εφαρμόζει την προεπιλεγμένη οριζόντια απόσταση.

Ύψος

Εισάγετε την κάθετη απόσταση που θέλετε να αφήσετε μεταξύ των δεξιών και αριστερών άκρων του αιωρούμενου πλαισίου και των περιεχομένων του πλαισίου. Και τα δύο έγγραφα μέσα και έξω από το αιωρούμενο πλαίσιο πρέπει να είναι έγγραφα HTML.

Προεπιλογή

Εφαρμόζει την προεπιλεγμένη κάθετη απόσταση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!