Άνοιγμα

Ανοίγει το επιλεγμένο OLE αντικείμενο με το πρόγραμμα μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αντικείμενο OLE - Άνοιγμα.


Αυτή η εντολή μενού εισάγεται στο υπομενού Επεξεργασία – Αντικείμενα από την εφαρμογή που δημιούργησε το συνδεόμενο αρχείο. Ανάλογα με την εφαρμογή, η εντολή Άνοιγμα για το αντικείμενο OLE μπορεί να έχει διαφορετικό όνομα.

Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, κλείστε το αρχείο προέλευσης δεδομένων για το OLE αντικείμενο. Τότε, το OLE αντικείμενο ενημερώνεται στο αρχείο που το περιέχει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!