Επεξεργασία

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο αντικείμενο στο αρχείο σας το οποίο εισάγατε με την εντολή Εισαγωγή –Αντικείμενο .

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αντικείμενο - Επεξεργασία, επίσης στο μενού περιβάλλοντος του επιλεγμένου αντικειμένου.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!