Επεξεργασία

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο αντικείμενο OLE που εισαγάγατε με την εντολή Εισαγωγή – Αντικείμενο OLE.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αντικείμενο OLE - Επεξεργασία, επίσης στο μενού περιβάλλοντος του επιλεγμένου αντικειμένου.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!