Αντικείμενο OLE

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο αντικείμενο OLE που εισαγάγατε από το υπομενού Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αντικείμενο OLE.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε εντολές στο μενού.


Επεξεργασία

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο αντικείμενο OLE που εισαγάγατε με την εντολή Εισαγωγή – Αντικείμενο OLE.

Αποθήκευση Αντιγράφου ως

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του αντικειμένου σε αρχείο. Η προτεινόμενη επέκταση αρχείου εξαρτάται από τον τύπο του αντικειμένου OLE.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!