Επεξεργασία αντικειμένου

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο αντικείμενο στο αρχείο σας, το οποίο εισαγάγατε με την εντολή Εισαγωγή - Αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αντικείμενο.


Επεξεργασία

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο αντικείμενο στο αρχείο σας το οποίο εισάγατε με την εντολή Εισαγωγή –Αντικείμενο .

Άνοιγμα

Ανοίγει το επιλεγμένο OLE αντικείμενο με το πρόγραμμα μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!