Τροποποίηση συνδέσμων DDE

Αλλάξτε τις ιδιότητες για τον επιλεγμένο σύνδεσμο DDE.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Εξωτερικοί σύνδεσμοι - Τροποποίηση (μόνο σύνδεσμοι DDE).


Τροποποίηση συνδέσμου

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε τις ιδιότητες για τον επιλεγμένο σύνδεσμο.

Εφαρμογή

Παραθέτει την εφαρμογή που αποθήκευσε τελευταία το αρχείο προέλευσης. Οι εφαρμογές του LibreOffice έχουν το όνομα του διακομιστή soffice.

Αρχείο

Διαδρομή προς το πηγαίο αρχείο. Οι Σχετικές διαδρομές πρέπει να εκφράζονται με πλήρες URI, παραδείγματος χάρη, file://.

Κατηγορία

Παραθέτει την ενότητα ή το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται ο σύνδεσμος στο αρχείο προέλευσης. Εάν θέλετε, μπορείτε να εισάγετε νέα ενότητα ή αντικείμενο εδώ.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!