Μπορείτε να αλλάξετε ή να σπάσετε κάθε σύνδεσμο προς εξωτερικά αρχεία στο τρέχον έγγραφο. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το περιεχόμενο του τρέχοντος αρχείου στην πιο πρόσφατα αποθηκευμένη έκδοση του συνδεδεμένου εξωτερικού αρχείου. Αυτή η εντολή δεν ισχύει για υπερσυνδέσμους και δεν είναι διαθέσιμη εάν το τρέχον έγγραφο δεν περιέχει συνδέσμους προς άλλα αρχεία.

Αυτή η εντολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξωτερικούς συνδέσμους αρχείων σε εικόνες και αντικείμενα OLE (όταν εισάγονται με σύνδεσμο προς ένα εξωτερικό αρχείο).

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:


Αρχείο προέλευσης

Παραθέτει τη διαδρομή προς το αρχείο προέλευσης. Εάν η διαδρομή καθορίζει έναν σύνδεσμο DDE, πρέπει στις σχετικές διαδρομές να προηγείται το "file:".

Διπλοπατήστε πάνω σε έναν σύνδεσμο στον κατάλογο για να ανοίξετε ένα αρχείο διαλόγου, όπου μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο αντικείμενο για αυτόν τον σύνδεσμο.

Στοιχείο

Καταγράφει την εφαρμογή (εφόσον αυτή είναι γνωστή), η οποία τελευταία αποθήκευσε το αρχείο προέλευσης.

Τύπος

Σημειώνει τον τύπο αρχείου, όπως γραφικό, του αρχείου προέλευσης.

Κατάσταση

Καταγράφει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο προέλευσης.

Αυτόματα

Ενημερώνει αυτόματα τα περιεχόμενα του συνδέσμου όταν ανοίγετε το αρχείο. Οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν γίνει στο αρχείο προέλευσης παρουσιάζονται στο αρχείο που περιέχει τον σύνδεσμο. Συνδεδεμένα αρχεία γραφικών μπορούν να ενημερωθούν μόνο χειροκίνητα. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για ένα συνδεδεμένο αρχείο γραφικού.

Η επιλογή Αυτόματα είναι διαθέσιμη μόνο για συνδέσμους DDE. Μπορείτε να εισαγάγετε έναν σύνδεσμο DDE αντιγράφοντας τα περιεχόμενα από ένα αρχείο και να τα επικολλήσετε, επιλέγοντας Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση και επιλέγοντας μετά το πλαίσιο Σύνδεσμος. Επειδή το DDE είναι ένα σύστημα σύνδεσης βασισμένο σε κείμενο, μόνο τα δεκαδικά ψηφία που φαίνονται αντιγράφονται στο αρχείο προορισμού.

Χειροκίνητα

Ενημερώνει μόνο τον σύνδεσμο όταν πατάτε το πλήκτρο Ενημέρωση.

Τροποποίηση

Αλλάξτε το αρχείο προέλευσης για τον επιλεγμένο σύνδεσμο.

Κατάργηση συνδέσμου

Καταργεί τον σύνδεσμο μεταξύ του αρχείου προέλευσης και του παρόντος εγγράφου. Τα πλέον πρόσφατα ενημερωμένα περιεχόμενα του αρχείου προέλευσης διατηρούνται στο παρόν έγγραφο.

Ενημέρωση

Ενημερώνει τον επιλεγμένο σύνδεσμο έτσι ώστε να εμφανίζεται η πλέον πρόσφατη αποθηκευμένη έκδοση του συνδεδεμένου αρχείου στο παρόν έγγραφο.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου και αποθηκεύει όλες τις αλλαγές.

note

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο που εμπεριέχει συνδέσμους, εμφανίζετε μια ειδοποίηση να ανανεώσετε τους συνδέσμους. Με βάση το που είναι αποθηκευμένα τα συνδεδεμένα αρχεία, η διαδικασία ανανέωσης μπορεί να πάρει ορισμένα λεπτά για να ολοκληρωθεί.


note

Κατά τη φόρτωση αρχείων που περιέχουν συνδέσμους DDE, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενημερώσετε τους συνδέσμους ή όχι. Εάν δεν θέλετε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τον διακομιστή DDE, απορρίψτε την αίτηση.


warning

Μπορούν να δημιουργηθούν σύνδεσμοι προς απομακρυσμένες τοποθεσίες που μεταδίδουν τοπικά δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή. Απορρίψτε την προτροπή για ενημέρωση, εάν δεν εμπιστεύεστε το έγγραφο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!