Περιήγηση για κύρια έγγραφα

Σε ένα κύριο έγγραφο, μπορείτε να εναλλάσσετε τον πλοηγητή μεταξύ κανονικής και κύριας προβολής.

Ο πλοηγητής καταγράφει τα βασικά συστατικά του κύριου εγγράφου. Εάν αφήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το όνομα ενός υποεγγράφου στον κατάλογο, εμφανίζεται η πλήρης διαδρομή του υποεγγράφου.

Η κύρια προβολή της περιήγησης εμφανίζει τα παρακάτω σύμβολα:

Εναλλαγή κύριας προβολής

Αλλάζει μεταξύ κύριας προβολής και κανονικής προβολής.

Εικονίδιο

Εναλλαγή κύριας προβολής

Επεξεργασία

Επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα του επιλεγμένου στοιχείου στον κατάλογο πλοηγητής. Εάν η επιλογή είναι αρχείο, αυτό το αρχείο ανοίγεται για επεξεργασία. Εάν η επιλογή είναι ευρετήριο, ανοίγεται ο διάλογος ευρετήριο.

Εικονίδιο

Επεξεργασία

Ενημέρωση

Πατήστε και επιλέξτε τα περιεχόμενα που επιθυμείτε να ενημερώσετε.

Εικονίδιο

Ενημέρωση

Επιλογή

Ενημερώνει τα περιεχόμενα της επιλογής.

Ευρετήρια

Ενημερώνει όλα τα ευρετήρια.

Σύνδεσμοι

Ενημερώνει όλους τους συνδέσμους.

Όλα

Ενημερώνει όλα τα περιεχόμενα.

Επεξεργασία συνδέσμους

Αυτή η εντολή βρίσκετε δεξιοπατώντας ένα καταχωρημένο αρχείο στην πλοήγηση.Αλλάζει τις ιδιότητες σύνδεσης για το επιλεγμένο αρχείο.

Εισαγωγή

Εισάγει ένα αρχείο, ένα ευρετήριο ή ένα νέο έγγραφο στο κύριο έγγραφο.

tip

Μπορείτε επίσης να εισάγετε αρχεία στο κύριο έγγραφο με το να τα σύρετε και να τα αφήσετε στην κύρια προβολή της Περιήγησης.


Εικονίδιο

Εισαγωγή

Ευρετήριο

Εισάγει ένα ευρετήριο ή έναν πίνακα περιεχομένων στο κύριο έγγραφο.

Αρχείο

Εισάγει ένα ή περισσότερα αρχεία στο κύριο έγγραφο

Δημιουργία εγγράφου

Δημιουργεί και εισάγει ένα νέο υποέγγραφο.Όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο, παραπέμπεστε να εισάγετε το όνομα αρχείου και την τοποθεσία όπου επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το έγγραφο.

Κείμενο

Εισάγει μια νέα παράγραφο στο κύριο έγγραφο όπου μπορείτε να εισάγετε κείμενο. Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο δίπλα σε μία υπάρχουσα καταχώριση κειμένου στην Περιήγηση.

Αποθήκευση και των περιεχομένων

Αποθηκεύει ένα αντίγραφο των περιεχομένων των συνδεδεμένων αρχείων στο κύριο έγγραφο. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα τρέχοντα περιεχόμενα είναι διαθέσιμα όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στα συνδεδεμένα αρχεία.

Εικονίδιο

Αποθήκευση και των περιεχομένων

Μετακίνηση προς τα πάνω

Μετακινεί την επιλογή προς τα πάνω κατά μία θέση στον κατάλογο Περιήγησης. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εγγραφές με το να τις σύρετε και να τις αφήσετε στον κατάλογο. Εάν μετακινήσετε ένα τμήμα κειμένου σε άλλο τμήμα κειμένου, τα τμήματα κειμένου συγχωνεύονται.

Εικονίδιο

Μετακίνηση προς τα πάνω

Μετακίνηση προς τα κάτω

Μετακινεί την επιλογή προς τα κάτω κατά μία θέση στον κατάλογο Περιήγησης. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εγγραφές με το να τις σύρετε και να τις αφήσετε στον κατάλογο. Εάν μετακινήσετε ένα τμήμα κειμένου σε άλλο τμήμα κειμένου, τα τμήματα κειμένου συγχωνεύονται.

Εικονίδιο

Μετακίνηση προς τα κάτω

Διαγραφή

Αυτή η εντολή βρίσκεται δεξιοπατώντας στοιχείο στον Πλοηγητή. Διαγράφει την επιλογή από τον κατάλογο του Πλοηγητή και το κύριο έγγραφο, αλλά δεν διαγράφει το αρχείο υποεγγράφου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!