Ιδιότητες

Επιλέξτε τα γνωρίσματα κειμένου που θέλετε να αναζητήσετε. Παραδείγματος χάρη, εάν επιλέξετε το γνώρισμα Διάρθρωση, τότε βρίσκονται όλοι οι χαρακτήρες που μορφοποιήθηκαν χειροκίνητα με το εφέ διάρθρωση. Εάν θέλετε επίσης να βρείτε χαρακτήρες με το εφέ διάρθρωσης ως τμήμα της τεχνοτροπίας, τότε επιλέξτε Να συμπεριλαμβάνονται οι τεχνοτροπίες στην ενότητα Άλλες επιλογές, πριν την αναζήτηση.

Επιλογές

Επιλέξτε τα γνωρίσματα που θέλετε να αναζητήσετε.

Ανάγλυφο

Βρίσκει χαρακτήρες μορφοποιημένους με το γνώρισμα Ανάγλυφο.

Αναβόσβησμα

Βρίσκει χαρακτήρες που χρησιμοποιούν την ιδιότητα Αναβόσβησμα.

Απόσταση

Βρίσκει την ιδιότητα Απόσταση (πάνω, κάτω).

Γλώσσα

Βρίσκει την ιδιότητα γλώσσα (για ορθογραφία).

Γραμματοσειρά

Βρίσκει κάθε περιστατικό όπου άλλαξε η προεπιλεγμένη γραμματοσειρά.

Διάρθρωση

Βρίσκει χαρακτήρες μορφοποιημένους με το γνώρισμα Διάρθρωση.

Διάστιχο

Βρίσκει την ιδιότητα διάστιχο (απλή γραμμή, 1.5 γραμμές, διπλό, αναλογικά, τουλάχιστον, σταθερά).

Διάστιχο σελίδας

Βρίσκει τις παραγράφους με το γνώρισμα Ενεργοποίηση διάστιχου σελίδας ενεργό.

Διαγραμμάτωση

Βρίσκει τις ιδιότητες απόσταση (κανονική, επεκτεταμένη, συμπυκνωμένη) και διαγραμμάτωση ανά ζεύγη.

Διακριτή γραφή

Βρίσκει χαρακτήρες μορφοποιημένους με το γνώρισμα Διακριτή γραφή.

Διατήρηση με επόμενη παράγραφο

Βρίσκει την ιδιότητα Διατήρηση με επόμενη παράγραφο.

Επιγράμμιση

Βρίσκει χαρακτήρες μορφοποιημένους με Επιγράμμιση.

Εσοχή

Βρίσκει την ιδιότητα Εσοχή (από αριστερά, από δεξιά, πρώτη γραμμή).

Εφέ

Βρίσκει χαρακτήρες που χρησιμοποιούν ένα εφέ Πεζά-Κεφαλαία (Κεφαλαία, πεζά, κεφαλαιοποίηση κάθε λέξης, ή μικρά κεφαλαία).

Θέση

Βρίσκει χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τις ιδιότητες κανονικό ή εκθέτης, ή δείκτης.

Θέση γραμματοσειράς

Βρίσκει την ιδιότητα πλάγια ή την ιδιότητα έντονα και πλάγια.

Κατακόρυφη στοίχιση κειμένου

Βρίσκει την ιδιότητα Κατακόρυφη στοίχιση κειμένου.

Κλιμάκωση χαρακτήρα

Βρίσκει χαρακτήρες μορφοποιημένους με Κλιμάκωση πλάτους.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Βρίσκει την ιδιότητα Μέγεθος γραμματοσειράς/Ύψος γραμματοσειράς.

Με σκίαση

Βρίσκει χαρακτήρες μορφοποιημένους με το γνώρισμα Με σκιά.

Μεμονωμένες λέξεις

Βρίσκει χαρακτήρες με το γνώρισμα Μεμονωμένες λέξεις, το οποίο μπορεί να οριστεί όταν χρησιμοποιείτε Υπογράμμιση, Διαγράμμιση και Επιγράμμιση.

Να μη χωριστούν οι παράγραφοι

Βρίσκει παραγράφους με ενεργό το γνώρισμα Να μη χωριστεί η παράγραφος.

Ορφανά

Βρίσκει το γνώρισμα Στοιχείο ελέγχου ορφανού.

Πάχος γραμματοσειράς

Βρίσκει την ιδιότητα έντονα ή την ιδιότητα έντονα και πλάγια.

Παρασκήνιο χαρακτήρα

Βρίσκει χαρακτήρες που χρησιμοποιούν την ιδιότητα Παρασκήνιο.

Περιστροφή

Βρίσκει την ιδιότητα περιστροφή.

Στάσεις στηλοθετών

Βρίσκει παραγράφους με πρόσθετους ορισμούς στηλοθετών.

Στοίχιση

Βρίσκει την ιδιότητα Στοίχιση (αριστερά, δεξιά, κεντραρισμένα, πλήρης στοίχιση).

Συλλαβισμός

Βρίσκει την ιδιότητα συλλαβισμός.

Τεχνοτροπία σελίδας

Βρίσκει την ιδιότητα Αλλαγή με τεχνοτροπία σελίδας.

Υπογράμμιση

Βρίσκει χαρακτήρες μορφοποιημένους με Υπογράμμιση.

Χήρες

Βρίσκει την ιδιότητα Έλεγχος χήρας.

Χρώμα γραμματοσειράς

Βρίσκει κάθε περιστατικό όπου άλλαξε το προεπιλεγμένο χρώμα γραμματοσειράς.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!