Ιδιότητες

Επιλέξτε τις ιδιότητες κειμένου τις οποίες θέλετε να ψάξετε. Παραδείγματος χάρη, εάν ψάξετε για την ιδιότητα Γραμματοσειρά (Font), βρίσκονται όλες τις περιπτώσεις στο κείμενο που δεν χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά. Βρίσκεται όλο το κείμενο που έχει απευθείας κωδικοποιημένη αυτήν την ιδιότητα γραμματοσειράς και όλο το κείμενο όπου μια γραμματοσειρά αλλάζει την ιδιότητα αυτής της γραμματοσειράς .

Αναζήτηση για ιδιότητες

Επιλογές

Επιλέξτε τα γνωρίσματα που θέλετε να αναζητήσετε.

Ανάγλυφο

Βρίσκει την ιδιότητα ανάγλυφο.

Αναβόσβησμα

Βρίσκει χαρακτήρες που χρησιμοποιούν την ιδιότητα Αναβόσβησμα.

Απόσταση

Βρίσκει την ιδιότητα Απόσταση (πάνω, κάτω).

Γλώσσα

Βρίσκει την ιδιότητα γλώσσα (για ορθογραφία).

Γραμματοσειρά

Βρίσκει κάθε περιστατικό όπου άλλαξε η προεπιλεγμένη γραμματοσειρά.

Διάρθρωση

Βρίσκει την ιδιότητα διάρθρωση.

Διάστιχο

Βρίσκει την ιδιότητα διάστιχο (απλή γραμμή, 1.5 γραμμές, διπλό, αναλογικά, τουλάχιστον, σταθερά).

Διαίρεση παραγράφου

Βρίσκει την ιδιότητα Να μην χωριστούν οι παράγραφοι.

Διαγραμμάτωση

Βρίσκει τις ιδιότητες απόσταση (κανονική, επεκτεταμένη, συμπυκνωμένη) και διαγραμμάτωση ανά ζεύγη.

Διακριτή γραφή

Βρίσκει χαρακτήρες που χρησιμοποιούν την ιδιότητα Διακριτή διαγραφή (μονή ή διπλή).

Διατήρηση με επόμενη παράγραφο

Βρίσκει την ιδιότητα Διατήρηση με επόμενη παράγραφο.

Επιβεβαίωση εγγραφής

Βρίσκει την ιδιότητα επιβεβαίωση εγγραφής.

Εσοχή

Βρίσκει την ιδιότητα Εσοχή (από αριστερά, από δεξιά, πρώτη γραμμή).

Εφέ

Βρίσκει χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τις ιδιότητες χαρακτήρα Κεφαλαία, πεζοί χαρακτήρες, μικρά κεφαλαία και Τίτλος.

Θέση

Βρίσκει χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τις ιδιότητες κανονικό ή εκθέτης, ή δείκτης.

Θέση γραμματοσειράς

Βρίσκει την ιδιότητα πλάγια ή την ιδιότητα έντονα και πλάγια.

Κατακόρυφη στοίχιση κειμένου

Βρίσκει την ιδιότητα Κατακόρυφη στοίχιση κειμένου.

Κλίμακα

Βρίσκει την ιδιότητα κλίμακα .

Μέγεθος γραμματοσειράς

Βρίσκει την ιδιότητα Μέγεθος γραμματοσειράς/Ύψος γραμματοσειράς.

Με σκίαση

Βρίσκει την ιδιότητα με σκίαση.

Μεμονωμένες λέξεις

Βρίσκει μεμονωμένες λέξεις που χρησιμοποιούν το γνώρισμα με υπογράμμιση ή με διαγράμμιση.

Ορφανά

Βρίσκει την ιδιότητα Έλεγχος ορφανής.

Πάχος γραμματοσειράς

Βρίσκει την ιδιότητα έντονα ή την ιδιότητα έντονα και πλάγια.

Παρασκήνιο χαρακτήρα

Βρίσκει χαρακτήρες που χρησιμοποιούν την ιδιότητα Παρασκήνιο.

Περιστροφή

Βρίσκει την ιδιότητα περιστροφή.

Στάσεις στηλοθετών

Βρίσκει παραγράφους με πρόσθετους ορισμούς στηλοθετών.

Στοίχιση

Βρίσκει την ιδιότητα Στοίχιση (αριστερά, δεξιά, κεντραρισμένα, πλήρης στοίχιση).

Συλλαβισμός

Βρίσκει την ιδιότητα συλλαβισμός.

Τεχνοτροπία σελίδας

Βρίσκει την ιδιότητα Αλλαγή με τεχνοτροπία σελίδας.

Υπογράμμιση

Βρίσκει τους χαρακτήρες που χρησιμοποιούν την ιδιότητα υπογραμμισμένο (μονός,διπλός, ή διάστικτος).

Χήρες

Βρίσκει την ιδιότητα Έλεγχος χήρας.

Χρώμα γραμματοσειράς

Βρίσκει κάθε περιστατικό όπου άλλαξε το προεπιλεγμένο χρώμα γραμματοσειράς.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!