Αναζήτηση ομοιότητας

Αναζητεί όρους που μοιάζουν με το κείμενο στην Αναζήτηση. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και πατήστε στο πλήκτρο Ομοιότητες για να ορίσετε τις επιλογές ομοιότητας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...


Παραδείγματος χάρη, μια αναζήτηση ομοιότητας μπορεί να βρει λέξεις που διαφέρουν από το κείμενο στην Αναζήτηση κατά δύο χαρακτήρες.

Ρυθμίσεις

Προσδιορίστε τα κριτήρια που καθορίζουν αν μια λέξη είναι παρόμοια με τον όρο αναζήτησης.

Αλλαγή χαρακτήρων

Εισάγετε τον αριθμό των χαρακτήρων στον όρο αναζήτησης που μπορούν να εναλλαχτούν. Παραδείγματος χάρη, εάν ορίσετε 2 εναλλασσόμενους χαρακτήρες, "μαύρος" και "γαύροι" θεωρούνται όμοια.

Προσθήκη χαρακτήρων

Εισάγετε το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων από τον οποίο η λέξη μπορεί να ξεπερνά τον αριθμό χαρακτήρων στον όρο αναζήτησης.

Διαγραφή χαρακτήρων

Εισάγετε τον αριθμό των χαρακτήρων από τον οποίο η λέξη μπορεί να είναι μικρότερη από τον όρο αναζήτησης.

Συνδυασμός

Αναζητά έναν όρο που ταιριάζει με οποιονδήποτε συνδυασμό από τις ρυθμίσεις αναζήτησης ομοιότητας

tip

Η χρήση του συνδυασμού καλύπτει καλύτερα τις προσδοκίες ενός χρήστη από το να κοιτάξει στις ρυμίσεις, αλλά μπορεί να επιστρέψει ψευδώς θετικά. Η μη χρήση του συνδυασμού μπορεί να ταιριάζει λιγότερο από το αναμενόμενο, αλλά δεν επιστρέφει ψευδώς θετικά.


note

Χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος σταθμισμένης απόστασης Levenshtein (WLD). Εάν δεν σημειωθεί ο συνδυασμός, τότε οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζονται ως αποκλειστικό OR (αυστηρό WLD). Εάν σημειωθεί ο συνδυασμός, τότε οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζονται ως μη αποκλειστικό OR (χαλαρό WLD).


warning

Να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε Αντικατάσταση όλων με αναζήτηση ομοιότητας. Καλύτερα να είσαστε σίγουροι πρώτα για το τι θα βρείτε.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!