Εύρεση & αντικατάσταση

Βρίσκει ή αντικαθιστά κείμενο ή μορφές στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Εύρεση & αντικατάσταση.

+H

Στη Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο

Εύρεση & αντικατάσταση


Αναζήτηση

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να βρείτε, ή επιλέξτε μια προηγούμενη αναζήτηση από τον κατάλογο.

Οι επιλογές αναζήτησης παρατίθενται στο πλαίσιο Εύρεση και στην περιοχή του διαλόγου Άλλες επιλογές.

Συμφωνία πεζών/κεφαλαίων

Ταιριάζει με τον ακριβή χαρακτήρα που παρέχεται στο πλαίσιο Εύρεση χωρίς να ληφθούν υπόψη εναλλακτικές αντιστοιχίσεις πεζών.

Απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να λάβετε υπόψη όλες τις πιθανές αντιστοιχίσεις πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, η εισαγωγή "α" στο πλαίσιο Εύρεση αντιστοιχεί τόσο στο "α" όσο και στο "Α".

note

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένοι χαρακτήρες μπορεί να έχουν περισσότερες από μία αντιστοιχίες όταν η Περίπτωση αντιστοίχισης είναι απενεργοποιημένη. Για παράδειγμα, το "s" ταιριάζει με τα "s", "S" και "ß" (το απότομο S που χρησιμοποιείται στη γερμανική γλώσσα).


Αναζητά ολόκληρες λέξεις ή κελιά που είναι ταυτόσημα με το κείμενο αναζήτησης.

Αντικατάσταση

Εισάγετε το κείμενο αντικατάστασης, ή επιλέξτε από τον κατάλογο ένα πρόσφατο κείμενο ή τεχνοτροπία αντικατάστασης.

Οι επιλογές αντικατάστασης παρατίθενται στο πλαίσιο Εύρεση και στην περιοχή διαλόγου Άλλες επιλογές.

Εύρεση προηγούμενου

Βρίσκει και επιλέγει την προηγούμενη εμφάνιση του κειμένου ή της μορφής που αναζητάτε στο έγγραφο.

Εύρεση επόμενου

Βρίσκει και επιλέγει την επόμενη εμφάνιση του κειμένου ή της μορφής που αναζητάτε στο έγγραφο.

Αντικατάσταση

Αντικαθιστά το κείμενο ή τη μορφή που επιλέξατε κατά τη διαδικασία εύρεσης και έπειτα προχωρά στην επόμενη αναζήτηση.

Αντικατάσταση όλων

Αντικαθιστά όλες τις εμφανίσεις του κειμένου ή της μορφής που θέλετε να αντικαταστήσετε.

Άλλες επιλογές

Εμφανίζει περισσότερες ή λιγότερες επιλογές αναζήτησης. Δεξιοπατήστε αυτήν την ετικέτα πάλι για να αποκρύψετε τις εκτεταμένες επιλογές αναζήτησης.

Μόνο τρέχουσα επιλογή

Αναζητά μόνο το επιλεγμένο κείμενο ή τα επιλεγμένα κελιά.

Αντικατάσταση προς τα πίσω

Η αναζήτηση ξεκινά από την τρέχουσα θέση του δρομέα και πηγαίνει προς τα πίσω προς την αρχή του αρχείου.

Αναζητά μορφοποιημένο κείμενο με την τεχνοτροπία που καθορίσατε. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και έπειτα την τεχνοτροπία από τον κατάλογο Αναζήτηση. Για να καθορίσετε μια τεχνοτροπία αντικατάστασης, επιλέξτε μια τεχνοτροπία από τον κατάλογο Αντικατάσταση.

Αναζήτηση ομοιότητας

Αναζητεί όρους που μοιάζουν με το κείμενο στην Αναζήτηση. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και πατήστε στο πλήκτρο Ομοιότητες για να ορίσετε τις επιλογές ομοιότητας.

Ταίριασμα πλάτους χαρακτήρα (μόνο αν οι ασιατικές γλώσσες είναι ενεργές)

Διαφοροποιεί μεταξύ μορφών χαρακτήρων ημίσεος και ολόκληρου πλάτους.

Ακούγεται ως (ιαπωνικά) (μόνο αν οι ασιατικές γλώσσες είναι ενεργές)

Σας επιτρέπει να καθορίσετε τις επιλογές αναζήτησης για παρόμοια σημειογραφία που χρησιμοποιείται στο ιαπωνικό κείμενο. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Ήχοι για να καθορίσετε τις επιλογές αναζήτησης.

Αναζήτηση στα ιαπωνικά

Με διάκριση διακριτικών

Αναζητά ακριβή συμφωνία, δεν συμπεριλαμβάνει τα συνδυάσιμα σύμβολα Unicode στην αναζήτηση. Παραδείγματος χάρη, η αναζήτηση για كتب δεν συμφωνεί με كَتَبَ, ή كُتُب ή كتِب κ.ο.κ.

Με διάκριση κασίδα

Αναζητά ακριβή συμφωνία, δεν συμπεριλαμβάνει το αραβικό σημάδι Tatweel U+0640 (γνωστό και ως κασίδα). Παραδείγματος χάρη, η αναζήτηση για كتاب δεν συμφωνεί με كـتاب ή كتــــاب κ.ο.κ.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου και αποθηκεύει όλες τις αλλαγές.

tip

Αφού κλείσετε τον διάλογο Εύρεση & Αντικατάσταση, μπορείτε ακόμα να αναζητήσετε χρησιμοποιώντας τα κριτήρια της τελευταίας αναζήτησης που εισάγατε, πατώντας Shift++F.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!