Επιλογή όλων

Επιλέγει όλο το περιεχόμενο του τρέχοντος αρχείου, πλαισίου, ή αντικειμένου κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Επιλογή όλων.

+A

Εικονίδιο

Επιλογή όλων


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!