Επιλογή όλων

Επιλέγει όλο το περιεχόμενο του τρέχοντος αρχείου, πλαισίου, ή αντικειμένου κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Επιλογή όλων.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Icon Select All

Επιλογή όλων

Από το πληκτρολόγιο:

+ A


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!