Ειδική επικόλληση

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στο τρέχον αρχείο σε μια μορφή που θα ορίσετε.

Προέλευση

Εμφανίζει τη προέλευση των περιεχομένων του προχείρου.

Επιλογή

Επιλέξτε μορφή για τα περιεχόμενα του προχείρου που θέλετε να επικολλήσετε. Η διαθέσιμη μορφή εξαρτάται από την αντιγραμμένη ή αποκομμένη μορφή προέλευσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!