Επικόλληση

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στην τοποθεσία του δρομέα και αντικαθιστά οποιοδήποτε επιλεγμένο κείμενο ή αντικείμενα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Επικόλληση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Επικόλληση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Επικόλληση

Επικόλληση

Από το πληκτρολόγιο:

+ V

Shift + Ins


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!