Επικόλληση

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στην τοποθεσία του δρομέα και αντικαθιστά οποιοδήποτε επιλεγμένο κείμενο ή αντικείμενα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Επικόλληση.

+V

Στην Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο

Επικόλληση


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!