Αντιγραφή

Αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Εικονίδιο σημείωσης

Κάθε φορά που αντιγράφετε, αντικαθίσταται το υπάρχον περιεχόμενο του πρόχειρου.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αντιγραφή.

+C

Στην Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο

Αντιγραφή


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!