Αντιγραφή

Αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

note

Κάθε φορά που αντιγράφετε, αντικαθίσταται το υπάρχον περιεχόμενο του πρόχειρου.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αντιγραφή.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Αντιγραφή.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Αντιγραφή

Αντιγραφή

Από το πληκτρολόγιο:

+ C

Ctrl + Ins


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!