Αποκοπή

Αφαιρεί και αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αποκοπή.

+X

Στην Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο

Αποκοπή


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!