Αποκοπή

Αφαιρεί και αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αποκοπή.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Αποκοπή.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Αποκοπή

Αποκοπή

Από το πληκτρολόγιο:

+ X

Shift + Del


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!