Επανάληψη

Επαναλαμβάνει την τελευταία εντολή. Αυτή είναι διαθέσιμη στο Writer και στο Calc.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Επανάληψη.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Επανάληψη

Επανάληψη

Από το πληκτρολόγιο:

+ Shift + Y


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!