Ακύρωση αναίρεσης

Αντιστρέφει την ενέργεια της τελευταίας εντολής Αναίρεσης. Για να επιλέξετε το βήμα Αναίρεση που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο Ακύρωση αναίρεσης στη βασική γραμμή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Ακύρωση αναίρεσης.

Στην Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο

Ακύρωση αναίρεσης


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!