Ακύρωση αναίρεσης

Αντιστρέφει την ενέργεια της τελευταίας εντολής Αναίρεσης. Για να επιλέξετε το βήμα Αναίρεση που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο Ακύρωση αναίρεσης στη βασική γραμμή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Ακύρωση αναίρεσης.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ακύρωση αναίρεσης

Ακύρωση αναίρεσης

Από το πληκτρολόγιο:

+ Y


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!