Αναίρεση

Αντιστρέφει την τελευταία εντολή ή την τελευταία καταχώριση που πληκτρολογήσατε. Για να επιλέξετε την εντολή που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος στο εικονίδιο Αναίρεση στην βασική γραμμή εργαλείων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αναίρεση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Αναίρεση

Αναίρεση

Από το πληκτρολόγιο:

+ Z


tip

Για να αλλάξετε τον αριθμό των εντολών που μπορείτε να αναιρέσετε, μεταβείτε στο Προχωρημένη ρύθμιση και ορίστε μια νέα τιμή της ιδιότητας "org.openoffice.Office.Common/Undo Steps".


note

Μερικές εντολές (για παράδειγμα, η επεξεργασία τεχνοτροπίας) δεν μπορούν να αναιρεθούν.


tip

Μπορείτε να ακυρώσετε την εντολή αναίρεσης επιλέγοντας Επεξεργασία - Ακύρωση αναίρεσης.


Πληροφορίες για την εντολή αναίρεση στους πίνακες βάσεων δεδομένων.

Όταν εργάζεστε με πίνακες βάσεων δεδομένων, μπορείτε να αναιρέσετε μόνο τη τελευταία εντολή.

warning

Εάν αλλάξετε το περιεχόμενο μιας εγγραφής σε ένα πίνακα βάσης δεδομένων που δεν έχει αποθηκευτεί και ύστερα χρησιμοποιήσετε την εντολή Αναίρεση, η εγγραφή θα σβηστεί.


Περί της εντολής αναίρεση στις παρουσιάσεις

Ο κατάλογος Αναίρεση καθαρίζεται όταν εφαρμόζετε μια νέα διάταξη σε διαφάνεια.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!