Αποθήκευση όλων

Αποθηκεύει όλα τα τροποποιημένα έγγραφα του LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση όλων.


Εάν αποθηκεύετε νέο αρχείο ή αντίγραφο αρχείου μόνο για ανάγνωση, εμφανίζεται ο διάλογος Αποθήκευση ως.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!