Έξοδος από το LibreOffice

Κλείνει όλα τα προγράμματα του LibreOffice και σας προτρέπει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. Αυτή η εντολή δεν υπάρχει στα συστήματα macOS.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Έξοδος LibreOffice.

+Q


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!