Έξοδος από το LibreOffice

Κλείνει όλα τα προγράμματα του LibreOffice και σας προτρέπει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. Αυτή η εντολή δεν υπάρχει στα συστήματα macOS.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Έξοδος LibreOffice.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Έξοδος

Έξοδος

Από το πληκτρολόγιο:

+Q


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!