Δημιουργία κύριου εγγράφου

Δημιουργεί ένα κύριο έγγραφο από το τρέχον έγγραφο του Writer. Ένα νέο υποέγγραφο δημιουργείται σε κάθε εμφάνιση μιας επιλεγμένης τεχνοτροπίας παραγράφου ή ενός επιπέδου διάρθρωσης στο έγγραφο προέλευσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Δημιουργία κύριου εγγράφου.


Το Περιήγηση εμφανίζεται μετά τη δημιουργία ενός κύριου εγγράφου. Για να επεξεργαστείτε ένα υποέγγραφο, διπλοπατήστε στο όνομα του υποεγγράφου στο Περιήγηση.

Όνομα αρχείου

URL">Εισάγετε ένα όνομα αρχείου ή μια διαδρομή για το αρχείο. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα URL

Διαχωρίζεται από

Επιλέξτε την τεχνοτροπία παραγράφου ή το επίπεδο διάρθρωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να ξεχωρίσετε το πηγαίο έγγραφο σε υποέγγραφα. Από προεπιλογή ένα νέο έγγραφο δημιουργείται για κάθε επίπεδο διάρθρωσης 1.

Τύπος αρχείου

Επιλέξτε το τύπο αρχείου για το έγγραφο που αποθηκεύετε.Στη περιοχή προβολής, μόνο τα έγγραφα με αυτόν τον τύπο αρχείου θα εμφανίζονται. Οι τύποι αρχείων περιγράφονται στο Πληροφορίες φίλτρων εισαγωγής και εξαγωγής.

Αποθήκευση

Αποθηκεύει το αρχείο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!