Έγγραφο ηλ. αλληλογραφίας

Ανοίγει νέο παράθυρο στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα ηλ. αλληλογραφίας με το τρέχον έγγραφο ως επισύναψη. Χρησιμοποιείται η τρέχουσα μορφή αρχείου. Εάν το έγγραφο είναι νέο και αναποθήκευτο, χρησιμοποιείται η καθορισμένη μορφή στο - Φόρτωση/Αποθήκευση - Γενικά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - έγγραφο αλληλογραφίας.

Icon

Έγγραφο μηνύματος


Εικονίδιο σημείωσης

Εάν το έγγραφο είναι σε μορφή HTML, οποιαδήποτε από τις ενσωματωμένες ή συνδεδεμένες εικόνες δεν θα σταλούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!