Αποστολή

Αποστέλλει ένα αντίγραφο του τρέχοντος εγγράφου σε διαφορετικές εφαρμογές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

From the menu bar:

Menu File - Send.


Έγγραφο ηλ. ταχυδρομείου

Ανοίγει νέο παράθυρο στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα ηλ. αλληλογραφίας με το τρέχον έγγραφο ως επισύναψη. Χρησιμοποιείται η τρέχουσα μορφή αρχείου.

Αποστολή ηλ. ταχυδρομείου ως PDF

Να εμφανίζεται η εξαγωγή ως διάλογος PDF, να εξάγεται το τρέχον έγγραφο ως Portable Document Format (PDF) και έπειτα να ανοίγει ένα παράθυρο αποστολής ηλ. ταχυδρομείου με το PDF ως συνημμένο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!