Ρυθμίσεις εκτυπωτή

Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή για το τρέχον έγγραφο και αλλάξτε τις επιλογές εκτύπωσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Ρυθμίσεις εκτυπωτή.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ρυθμίσεις εκτυπωτή

Ρυθμίσεις εκτυπωτή


note

Μπορεί να διαπιστώσετε μια μικρή καθυστέρηση όταν αλλάζετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή για ένα έγγραφο που περιέχει ενσωματωμένα αντικείμενα OLE του LibreOffice.


Εκτυπωτής

Εμφανίζει τις πληροφορίες που εφαρμόζονται στον επιλεγμένο εκτυπωτή.

Εάν ο κατάλογος είναι κενός, χρειάζεται να εγκαταστήσετε έναν προεπιλεγμένο εκτυπωτή για το λειτουργικό σας σύστημα. Δείτε τις οδηγίες για το λειτουργικό σας σύστημα στη διαδικτυακή βοήθεια για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη ρύθμιση ενός προεπιλεγμένου εκτυπωτή.

Όνομα

Παραθέτει τους εγκατεστημένους εκτυπωτές στο λειτουργικό σας σύστημα. Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε το όνομα ενός εκτυπωτή από τον κατάλογο.

Κατάσταση

Περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση του επιλεγμένου εκτυπωτή.

Τύπος

Εμφανίζει τον τύπο του εκτυπωτή που επιλέξατε.

Τοποθεσία

Εμφανίζει τη θύρα του επιλεγμένου εκτυπωτή.

Σχόλια

Εμφανίζει πρόσθετες πληροφορίες για τον εκτυπωτή.

Ιδιότητες

Αλλάζει τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή για το λειτουργικό σας σύστημα και το τρέχον έγγραφο.

warning

Βεβαιωθείτε ότι η ορισμένη επιλογή διάταξης τοπίο ή πορτρέτο στον διάλογο Ιδιότητες εκτυπωτή συμφωνεί με την μορφή σελίδας που ορίσατε επιλέγοντας το .


Επιλογές

Ανοίγει τον διάλογο Επιλογές εκτυπωτή όπου μπορείτε να αντικαταστήσετε τις γενικές επιλογές εκτυπωτή που ορίστηκαν στο - LibreOffice - Εκτύπωση για το τρέχον έγγραφο.

warning

Το πλήκτρο Επιλογές είναι διαθέσιμο μόνο στα LibreOffice Writer και Calc.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!