Εκτύπωση

Εκτυπώνει το τρέχον έγγραφο, την επιλογή, ή τις σελίδες που καθορίσατε. Μπορείτε ακόμα να ρυθμίσετε τις επιλογές εκτύπωσης για το τρέχον έγγραφο. Οι επιλογές εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον εκτυπωτή και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση.

+P

Στην Βασική γραμμή εργαλείων, πατήστε

Εικονίδιο άμεσης εκτύπωσης αρχείου

Απευθείας εκτύπωση αρχείου


Ο διάλογος Εκτύπωση αποτελείται από τρία κύρια μέρη: Προεπισκόπηση με πλήκτρα πλοήγησης, σελίδες καρτέλας με στοιχεία ελέγχου ειδικά για τον τρέχοντα τύπο εγγράφου και τα πλήκτρα Εκτύπωση, Ακύρωση και Βοήθεια.

Εάν θέλετε μόνο να ξέρετε πώς θα εκτυπωθεί το έγγραφό σας, πατήστε σε οποιοδήποτε από τους παρακάτω συνδέσμους.

Εκτύπωση εγγράφων κειμένου:

Επιλογή τι θα εκτυπωθεί

Εκτύπωση φυλλαδίου

Προεπισκόπηση σελίδας πριν την εκτύπωση

Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο

Εκτύπωση με αντίστροφη σειρά

Επιλογή δίσκων χαρτιού εκτυπωτή

Εκτύπωση υπολογιστικών φύλλων:

Ορισμός περιοχών εκτύπωσης σε ένα φύλλο

Εκτύπωση λεπτομερειών φύλλου

Καθορισμός αριθμού σελίδων για εκτύπωση

Εκτύπωση φύλλων σε οριζόντια μορφή

Εκτύπωση γραμμών ή στηλών σε κάθε σελίδα

Εκτύπωση υπολογιστικών φύλλων:

Εκτύπωση παρουσιάσεων

Εκτύπωση διαφάνειας με προσαρμογή στο μέγεθος του χαρτιού

Γενική εκτύπωση:

Γρηγορότερη εκτύπωση με μειωμένα δεδομένα

Ασπρόμαυρη εκτύπωση

Επιλογή της μέγιστης εκτυπώσιμης περιοχής σε μια σελίδα

Εικονίδιο σημείωσης

Οι ρυθμίσεις που ορίζετε στον διάλογο Εκτύπωση είναι έγκυρες μόνο για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης που ξεκινάτε πατώντας το πλήκτρο Εκτύπωση. Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιες επιλογές μόνιμα, ανοίξτε το - LibreOffice (όνομα εφαρμογής) - Εκτύπωση.


Εικονίδιο σημείωσης

Πατήστε Shift+F1 ή επιλέξτε Βοήθεια - Τι είναι αυτό; και δείξτε οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου στο διάλογο εκτύπωση για να δείτε ένα επεκταμένο κείμενο βοήθειας.


Προεπισκόπηση

Η προεπισκόπηση εμφανίζει πώς θα φαίνεται κάθε φύλλο. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε όλα τα φύλλα χαρτιού με τα πλήκτρα κάτω από την προεπισκόπηση.

Γενικά

Στη σελίδα καρτέλας Γενικά, θα βρείτε τα πιο σημαντικά στοιχεία ελέγχου για εκτύπωση. Μπορείτε να ορίσετε ποια περιεχόμενα του εγγράφου σας θα τυπωθούν. Μπορείτε να επιλέξετε τον εκτυπωτή και να ανοίξετε το διάλογο ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

Η σελίδα καρτέλας με το ίδιο όνομα όπως η τρέχουσα εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθορισμό των εκτυπώσιμων περιεχομένων, χρώματος, μεγέθους και σελίδων. Καθορίζετε τις ρυθμίσεις που είναι ειδικές στον τρέχοντα τύπο εγγράφου.

Διάταξη σελίδας

Η ενότητα Διάταξη σελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει κάποια φύλλα χαρτιού εκτυπώνοντας αρκετές σελίδες σε κάθε φύλλο χαρτιού. Καθορίζετε την ταξινόμηση και το μέγεθος των σελίδων εξόδου στο φυσικό χαρτί.

Αλλάξτε την ταξινόμηση των προς εκτύπωση σελίδων σε κάθε φύλλο χαρτιού. Η προεπισκόπηση εμφανίζει πώς θα φαίνεται κάθε τελικό φύλλο χαρτιού.

Για μερικούς τύπους εγγράφου, μπορείτε να επιλέξετε την εκτύπωση φυλλαδίου.

Εκτύπωση φυλλαδίου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!