Εκτύπωση

Εκτυπώνει το τρέχον έγγραφο, επιλογή, ή τις σελίδες που καθορίζετε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις επιλογές εκτύπωσης για το τρέχον έγγραφο. Οι επιλογές εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον εκτυπωτή και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση.

+P

Στην Βασική γραμμή εργαλείων, πατήστε

Εικονίδιο εκτύπωσης

Εκτύπωση


Ο διάλογος Εκτύπωση αποτελείται από τρία κύρια μέρη: Προεπισκόπηση με πλήκτρα πλοήγησης, σελίδες καρτέλας με στοιχεία ελέγχου ειδικά για τον τρέχοντα τύπο εγγράφου και τα πλήκτρα Εκτύπωση, Ακύρωση και Βοήθεια.

Εάν θέλετε μόνο να ξέρετε πώς θα εκτυπωθεί το έγγραφό σας, πατήστε σε οποιοδήποτε από τους παρακάτω συνδέσμους.

Γενική εκτύπωση:

Γρηγορότερη εκτύπωση με μειωμένα δεδομένα

Ασπρόμαυρη εκτύπωση

Επιλογή της μέγιστης εκτυπώσιμης περιοχής σε μια σελίδα

Εικονίδιο σημείωσης

Οι ρυθμίσεις που ορίζετε στον διάλογο Εκτύπωση είναι έγκυρες μόνο για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης που ξεκινάτε πατώντας το πλήκτρο Εκτύπωση. Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιες επιλογές μόνιμα, ανοίξτε το - LibreOffice (όνομα εφαρμογής) - Εκτύπωση.


Εικονίδιο σημείωσης

Πατήστε Shift+F1 ή επιλέξτε Βοήθεια - Τι είναι αυτό; και δείξτε οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου στο διάλογο εκτύπωση για να δείτε ένα επεκταμένο κείμενο βοήθειας.


Προεπισκόπηση

Η προεπισκόπηση εμφανίζει πώς θα φαίνεται κάθε φύλλο. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε όλα τα φύλλα χαρτιού με τα πλήκτρα κάτω από την προεπισκόπηση.

Πλαίσιο ελέγχου προεπισκόπησης

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εμφάνιση της προεπισκόπησης εκτύπωσης.

Πλαίσιο πλοήγησης προεπισκόπησης

Εισάγετε τον αριθμό της σελίδας που θα εμφανίζετε στην προεπισκόπηση στο πλαίσιο, ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να εμφανίσετε τις σελίδες στην προεπισκόπηση.

🡆 Εμφανίζει την προεπισκόπηση της επόμενης σελίδας.

εμφανίζει την προεπισκόπηση της τελευταίας σελίδας.

🡄 Εμφανίζει την προεπισκόπηση της προηγούμενης σελίδας.

Εμφανίζει την προεπισκόπηση της πρώτης σελίδας.

Γενικά

Στη σελίδα καρτέλας Γενικά, θα βρείτε τα πιο σημαντικά στοιχεία ελέγχου για εκτύπωση. Μπορείτε να ορίσετε ποια περιεχόμενα του εγγράφου σας θα τυπωθούν. Μπορείτε να επιλέξετε τον εκτυπωτή και να ανοίξετε το διάλογο ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

Εκτυπωτής

Το πλαίσιο καταλόγου εμφανίζει τους εγκατεστημένους εκτυπωτές. Πατήστε τον εκτυπωτή που θα χρησιμοποιήσετε για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης.

Κατάσταση

Εμφανίζει τη διαθεσιμότητα του επιλεγμένου εκτυπωτή.

Ιδιότητες

Ανοίγει τον διάλογο Ιδιότητες εκτυπωτή. Οι ιδιότητες εκτυπωτή ποικίλουν ανάλογα με τον εκτυπωτή που επιλέξατε.

Περιοχή και αντίγραφα

Όλες οι σελίδες

Εκτυπώνει όλο το έγγραφο.

Σελίδες

Εκτυπώνει μόνο τις σελίδες ή τις διαφάνειες που ορίζετε στο πλαίσιο Σελίδες.

Επιλογή

Εκτυπώνει μόνο τις επιλεγμένες περιοχές ή αντικείμενα στο τρέχον έγγραφο.

Για να εκτυπώσετε μια περιοχή σελίδων, χρησιμοποιήστε μια μορφή όπως 3-6. Για να εκτυπώσετε μεμονωμένες σελίδες, χρησιμοποιήστε μια μορφή όπως 7;9;11. Μπορείτε να εκτυπώσετε έναν συνδυασμό περιοχών σελίδων και μεμονωμένων σελίδων, χρησιμοποιώντας μια μορφή όπως 3-6;8;10;12.

Συμπερίληψη

Επιλέξτε το υποσύνολο των σελίδων εκτύπωσης. Πιθανές τιμές είναι:

Πλευρές χαρτιού

Εάν ο εκτυπωτής μπορεί αμφίδρομη εκτύπωση μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της χρήσης μόνο μιας πλευράς του χαρτιού ή και των δύο.

Αριθμός αντιγράφων

Εισάγετε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε.

Συρραφή

Διατηρεί τη σειρά των σελίδων του αρχικού εγγράφου.

Δημιουργία ξεχωριστών εργασιών εκτύπωσης για έξοδο με συρραφή

Σημειώστε για να μη βασίζεστε στον εκτυπωτή για να δημιουργήσει αντίγραφα με συρραφή, αλλά για να δημιουργήσετε μια εργασία εκτύπωσης για κάθε αντίγραφο.

Εκτύπωση σε αντίστροφη σειρά

Σημειώστε για να εκτυπώσετε τις σελίδες με αντίστροφη σειρά.

Διάταξη σελίδας

Η ενότητα Διάταξη σελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει κάποια φύλλα χαρτιού εκτυπώνοντας αρκετές σελίδες σε κάθε φύλλο χαρτιού. Καθορίζετε την ταξινόμηση και το μέγεθος των σελίδων εξόδου στο φυσικό χαρτί.

Αλλάξτε την ταξινόμηση των προς εκτύπωση σελίδων σε κάθε φύλλο χαρτιού. Η προεπισκόπηση εμφανίζει πώς θα φαίνεται κάθε τελικό φύλλο χαρτιού.

Για μερικούς τύπους εγγράφου, μπορείτε να επιλέξετε την εκτύπωση φυλλαδίου.

Μέγεθος χαρτιού

Ορίστε το μέγεθος χαρτιού που θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε. Η προεπισκόπηση θα δείξει πώς θα φαίνεται το έγγραφο σε χαρτί του δεδομένου μεγέθους.

Προσανατολισμός

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του χαρτιού. Πιθανές τιμές είναι Κάθετα και Οριζόντια.

Σελίδες ανά φύλλο

Εκτυπώστε πολλές σελίδες ανά φύλλο χαρτιού.

Επιλέξτε πόσες σελίδες θα εκτυπώσετε ανά φύλλο χαρτιού. Όταν ο αριθμός των σελίδων ορίζεται σε Προσαρμοσμένο, τότε εμφανίζονται οι παρακάτω ρυθμίσεις:

Σελίδες

Επιλέξτε τον αριθμό των γραμμών.

Κατά

Επιλέξτε τον αριθμό των στηλών.

Περιθώριο

Επιλέξτε το περιθώριο μεταξύ των τυπωμένων σελίδων και της άκρης του χαρτιού.

Απόσταση

Επιλέξτε το περιθώριο μεταξύ μεμονωμένων σελίδων σε κάθε φύλλο του χαρτιού.

Σειρά

Επιλέξτε τη σειρά εκτύπωσης των σελίδων.

Σχεδίαση περιγράμματος σε κάθε σελίδα

Σημειώστε για να σχεδιάσετε περίγραμμα γύρω από κάθε σελίδα.

Διαφημιστικό φυλλάδιο

Επιλέξτε την επιλογή φυλλαδίου για να εκτυπώσετε το έγγραφο σε μορφή φυλλαδίου.

Εκτύπωση φυλλαδίου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!