Επεξεργασία προτύπου

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα πρότυπο προς επεξεργασία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Πρότυπα - Επεξεργασία προτύπου.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!