Αποθήκευση ως πρότυπο

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο ως πρότυπο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Πρότυπα - Αποθήκευση ως πρότυπο.


Εισαγωγή ονόματος προτύπου

Εισάγετε όνομα για το πρότυπο.

Επιλέξτε κατηγορία προτύπου

Επιλέξτε κατηγορία στην οποία θα αποθηκευτεί το νέο πρότυπο.

Ορισμός ως προεπιλεγμένο πρότυπο

Το νέο πρότυπο θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλεγμένο πρότυπο.

note

Τα πρότυπα που προστίθενται με αυτήν την εντολή φαίνονται αυτόματα στον Διαχειριστή προτύπων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον Διαχειριστή προτύπων για να εισάγετε πρότυπα. Και οι δύο μέθοδοι συνιστώνται για προσθήκη προτύπων.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!