Προέλευση βιβλίου διευθύνσεων

Επεξεργασία των πεδίων ανάθεσης και της προέλευσης δεδομένων για το βιβλίο διευθύνσεών σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Προέλευση βιβλίου διευθύνσεων.


Προέλευση βιβλίου διευθύνσεων

Ρυθμίστε την προέλευσης δεδομένων και τον πίνακα δεδομένων για το βιβλίο διευθύνσεών σας.

Προέλευση δεδομένων

Επιλέξτε την πηγή δεδομένων για το βιβλίο διευθύνσεών σας.

Πίνακας

Επιλέξτε τον πίνακα δεδομένων για το βιβλίο διευθύνσεών σας.

Ανάθεση

Προσθέστε μια νέα πηγή δεδομένων στον κατάλογο Πηγή βιβλίου διευθύνσεων.

Ανάθεση πεδίων

Καθορίστε την ανάθεση πεδίων για το βιβλίο διευθύνσεων.

(Όνομα πεδίου)

Επιλέξτε το πεδίο στον πίνακα δεδομένων που αντιστοιχεί στην καταχώριση του βιβλίου διευθύνσεων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!