Πρότυπα

Σας επιτρέπει να οργανώνετε και να επεξεργάζεστε τα πρότυπα σας και να αποθηκεύετε το τρέχον αρχείο ως πρότυπο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Πρότυπα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Πρότυπα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Διαχειριστής προτύπων

Πρότυπα

Από το πληκτρολόγιο:

+ Shift + N

Από το κέντρο εκκίνησης:

Πατήστε στο πλήκτρο Πρότυπα.


Αποθήκευση ως πρότυπο

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο ως πρότυπο.

Επεξεργασία προτύπου

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα πρότυπο προς επεξεργασία.

Διαχείριση προτύπων

Ο διάλογος του διαχειριστή προτύπων διευκολύνει τη διαχείριση προτύπων και σας επιτρέπει να ξεκινάτε νέα έγγραφα χρησιμοποιώντας πρότυπα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!