Ασφάλεια

Ορίζει τις επιλογές πρόσβασης για το τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Ασφάλεια.


Άνοιγμα αρχείου μόνο για ανάγνωση

Επιλέξτε να επιτρέπεται το άνοιγμα αυτού του εγγράφου μόνο για ανάγνωση.

Εικονίδιο σημείωσης

Η επιλογή μερισμού αρχείου προστατεύει το έγγραφο ενάντια σε τυχαίες αλλαγές. Είναι ακόμα δυνατή η επεξεργασία ενός αντιγράφου του εγγράφου και η αποθήκευση αυτού του εγγράφου με το ίδιο όνομα ως αρχικού.


Καταγραφή αλλαγών

Επιλέξτε ενεργοποίηση καταγραφής αλλαγών. Αυτό είναι το ίδιο με Επεξεργασία - Εντοπισμός αλλαγών - Καταγραφή.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να προστατέψετε την κατάσταση εγγραφής με κωδικό πρόσβασης, πατήστε στο Προστασία και εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. Άλλοι χρήστες αυτού του εγγράφου μπορούν να εφαρμόσουν τις αλλαγές τους, αλλά δεν μπορούν να απενεργοποιήσουν την αλλαγή καταγραφής χωρίς γνώση του κωδικού πρόσβασης.


Προστασία/ Αποπροστασία

Προστατεύει την κατάσταση καταγραφής αλλαγής με κωδικό πρόσβασης. Αν η καταγραφή αλλαγής προστατεύεται για το τρέχον έγγραφο, το κουμπί ονομάζεται Αποπροστασία. Πατήστε στο Αποπροστασία και πληκτρολογήστε τον τύπο του σωστού κωδικού πρόσβασης για απενεργοποίηση της προστασίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!