Στατιστικά

Εμφανίζει στατιστικά για το τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Στατιστικά.


Σελίδες:

Αριθμός σελίδων του αρχείου.

Αυτό το στατιστικό δεν περιέχει πίνακες που εισήχθησαν ως αντικείμενα OLE.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!