Προσαρμοσμένες ιδιότητες

Σας επιτρέπει να ορίσετε τα πεδία των προσαρμοσμένων πληροφοριών στο έγγραφό σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Προσαρμοσμένες ιδιότητες.


Ιδιότητες

Εισάγετε τα προσαρμοσμένα περιεχόμενά σας. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα, τον τύπο και το περιεχόμενο κάθε σειράς. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε σειρές. Τα στοιχεία θα εξαχθούν ως μεταδεδομένα σε άλλες μορφές αρχείου.

Προσθήκη

Πατήστε για να προσθέσετε μία νέα σειρά στον κατάλογο ιδιοτήτων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!