Γενικά

Περιέχει βασικές πληροφορίες για το τρέχον αρχείο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Γενικά.


Αρχείο

Εμφανίζει το όνομα του αρχείου.

Τύπος

Εμφανίζει τον τύπο αρχείου του συγκεκριμένου εγγράφου.

Θέση

Εμφανίζει την διαδρομή και το όνομα του καταλόγου όπου το αρχείο έχει αποθηκευτεί.

Μέγεθος

Εμφανίζει το μέγεθος του τρέχοντος εγγράφου σε ψηφιολέξεις.

Δημιουργήθηκε

Εμφανίζει την ημερομηνία, ώρα και τον συγγραφέα όταν αποθηκεύτηκε πρώτα το αρχείο.

Τροποποιήθηκε

Εμφανίζει την ημερομηνία, ώρα και συγγραφέα όταν το αρχείο αποθηκεύτηκε τελευταία φορά σε μορφή αρχείου LibreOffice.

Πρότυπο

Εμφανίζει το πρότυπο με το οποίο δημιουργήθηκε το αρχείο.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο

Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που το αρχείο υπογράφτηκε για τελευταία φορά, όπως και το όνομα του συγγραφέα που υπέγραψε το έγγραφο.

Ψηφιακές υπογραφές

Ανοίγει τον διάλογο Ψηφιακές υπογραφές όπου μπορείτε να διαχειριστείτε ψηφιακές υπογραφές για το τρέχον έγγραφο.

Τελευταία εκτύπωση

Η περιοχή αυτή εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα της τελευταίας εκτύπωσης του εγγράφου.

note

Μετά την εκτύπωση, το έγγραφο πρέπει να αποθηκευτεί για να διατηρήσει τα τελευταία τυπωμένα δεδομένα του. Δεν δίνεται κανένα προειδοποιητικό μήνυμα για αυτό, εάν κλείσει μη αποθηκευμένο έγγραφο.


Συνολικός χρόνος επεξεργασίας

Εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που το αρχείο είναι ανοικτό για επεξεργασία από τότε που δημιουργήθηκε το αρχείο. Ο χρόνος επεξεργασίας ενημερώνεται κατά την αποθήκευση του αρχείου.

Αριθμός αναθεώρησης

Εμφανίζει το πόσες φορές αποθηκεύτηκε το αρχείο.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Αποθηκεύει το πλήρες όνομα του χρήστη με το αρχείο. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα επιλέγοντας - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη.

Επαναφορά ιδιοτήτων

Επαναφέρει τον χρόνο επεξεργασίας στο μηδέν, την ώρα δημιουργίας στη τωρινή ημερομηνία και ώρα, και τον αριθμό έκδοσης σε 1. Επίσης, σβήνονται οι ημερομηνίες αλλαγής και εκτύπωσης.

Να αποθηκευτεί η εικόνα προεπισκόπησης με αυτό το έγγραφο

Αποθηκεύει μια προεπισκόπηση μικρογραφίας σε μορφή PNG μέσα στο έγγραφο. Αυτή η εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν διαχειριστή αρχείων υπό ορισμένες συνθήκες.

tip

Για να απενεργοποιήσετε τη δημιουργία μικρογραφιών γενικά, επιλέξτε - LibreOffice - Προχωρημένα. Πατήστε το πλήκτρο Άνοιγμα προχωρημένης ρύθμισης και αναζητήστε το Δημιουργία μικρογραφίας. Εάν αυτή η ιδιότητα έχει την τιμή true, τότε διπλοπατήστε τη και ορίστε την τιμή της σε false.


Προτιμώμενη ανάλυση για εικόνες

Σημειώστε αυτό το πλαίσιο για να επιλέξετε την προτιμώμενη ανάλυση εικόνας σε σημεία ανά ίντσα, η οποία χρησιμοποιείται ως προεπιλογή όταν μια εικόνα εισάγεται σε έγγραφο Writer, Impress ή Draw και αλλάξτε το μέγεθός της σύμφωνα με την τιμή στο πλαίσιο καταλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!