Περιγραφή

Περιέχει περιγραφικές πληροφορίες για το έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Περιγραφή.


Τίτλος

Εισάγετε ένα τίτλο για το έγγραφο.

Θέμα

Εισάγετε το θέμα του εγγράφου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα θέμα για να ομαδοποιήσετε έγγραφα με παρόμοιο περιεχόμενο.

Λέξεις-κλειδιά

Εισάγετε τις λέξεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην σύνταξη του ευρετηρίου του περιεχομένου του εγγράφου σας. Οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να διαχωρίζονται με κόμματα. Μία λέξη-κλειδί μπορεί να αποτελείται από λευκούς χαρακτήρες διαστήματος ή από ;.

Σχόλια

Εισάγετε σχόλια για μια πιο εύκολη αναγνώριση του εγγράφου.

tip

Ο Τίτλος, το Θέμα και οι Λέξεις-κλειδιά εξάγονται σε αρχεία PDF ως ιδιότητες εγγράφου PDF. Οι εισηγμένες τιμές εξάγονται και θα εμφανιστούν στα αντίστοιχα πεδία στην περιγραφή ιδιοτήτων του εγγράφου PDF.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!