Ιδιότητες

Εμφανίζει τις ιδιότητες για το τρέχον αρχείο, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών όπως το πλήθος λέξεων και την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Ιδιότητες.


Ο διάλογος Ιδιότητες περιέχει τις παρακάτω καρτέλες:

Γενικά

Περιέχει βασικές πληροφορίες για το τρέχον αρχείο.

Περιγραφή

Περιέχει περιγραφικές πληροφορίες για το έγγραφο.

Προσαρμοσμένες ιδιότητες

Σας επιτρέπει να ορίσετε τα πεδία των προσαρμοσμένων πληροφοριών στο έγγραφό σας.

Ασφάλεια

Ορίζει τις επιλογές πρόσβασης για το τρέχον έγγραφο.

Γραμματοσειρά

Ενσωμάτωση των γραμματοσειρών του εγγράφου στο τρέχον αρχείο.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Εικονίδιο σημείωσης

Ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης στο αρχείο, ίσως να μην δείτε όλες τις καρτέλες στο διάλογο Ιδιότητες.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!