Εξαγωγή ως

Εξαγωγή του εγγράφου σε μορφές PDF ή EPUB.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή ως.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εξαγωγή ως

Εξαγωγή ως


Εξαγωγή ως PDF

Αποθηκεύει το τρέχον αρχείο με την φορητή μορφή εγγράφου (PDF) έκδοσης 1.4. Ένα αρχείο PDF μπορεί να προβληθεί και να εκτυπωθεί σε οποιαδήποτε λειτουργικό με άθικτη την αρχική μορφοποίησή του, υπό τον όρο ότι το λογισμικό που το υποστηρίζει έχει εγκατασταθεί.

Άμεση εξαγωγή ως PDF

Εξαγωγή όλου του εγγράφου χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις PDF.

Εξαγωγή ως EPUB

Εξαγωγή του τρέχοντος αρχείου σε EPUB.

Το EPUB είναι πρότυπο για αρχεία ηλεκτρονικών βιβλίων με την επέκταση .epub που μπορεί να μεταφορτωθεί και να διαβαστεί σε συσκευές όπως έξυπνα τηλέφωνα, πινακίδες (ταμπλέτες), υπολογιστές ή ηλεκτρονικούς αναγνώστες.

Άμεση εξαγωγή ως EPUB

Εξαγωγή όλου του εγγράφου χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις EPUB.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!