Εξαγωγή

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο με διαφορετικό όνομα και τύπο σε μια θέση που θα ορίσετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή.


tip

Unlike Save As, the Export command writes a copy of the current document in a new file with the chosen format, but keeps the current document and format open in your session.


Η εντολή εξαγωγή ανοίγει τον επιλογέα αρχείου συστήματος, όπου μπορείτε να εισάγετε το όνομα και τη μορφή του εξαγόμενου αρχείου.

File dialogs - such as Open, Save As and the like - are available in two different ways:

Use - LibreOffice - General to shift from one to the other.

Folder selection

Pick up your preferred folder from the pull-down list or type its path name. Autocomplete function can be used to ease typing.

Connect to a server using the File Services dialog.
Select a parent folder from the folder path with Icon Open.

Add a subfolder to the current folder with create new folder.

File name

URL">Εισάγετε ένα όνομα αρχείου ή μια διαδρομή για το αρχείο. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα URL

File format

Επιλέξτε το τύπο αρχείου για το έγγραφο που αποθηκεύετε.Στη περιοχή προβολής, μόνο τα έγγραφα με αυτόν τον τύπο αρχείου θα εμφανίζονται. Οι τύποι αρχείων περιγράφονται στο Πληροφορίες φίλτρων εισαγωγής και εξαγωγής.

Automatic file name extension

Enforces the Open Document Format (ODF) when checked.

Επιλογή

Εξάγει μόνο τα επιλεγμένα γραφικά αντικείμενα του LibreOffice Draw και Impress σε διαφορετικό τύπο Αν το συγκεκριμένο κουτί δεν έχει επιλεχθεί, θα εξαχθεί ολόκληρο το έγγραφο

Εικονίδιο σημείωσης

Αν εξάγετε σε οποιονδήποτε τύπο κειμένου, ολόκληρο το έγγραφο θα εξαχθεί.


Εξαγωγή

Αποθηκεύει το αρχείο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!