Εξαγωγή

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο με διαφορετικό όνομα και τύπο σε μια θέση που θα ορίσετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εξαγωγή

Εξαγωγή


tip

Σε αντίθεση με το Αποθήκευση ως, η εντολή Εξαγωγή γράφει ένα αντίγραφο του τρέχοντος εγγράφου σε ένα νέο αρχείο με την επιλεγμένη μορφή, αλλά διατηρεί ανοιχτό το τρέχον έγγραφο και τη μορφή στη συνεδρία σας.


Η εντολή εξαγωγή ανοίγει τον επιλογέα αρχείου συστήματος, όπου μπορείτε να εισάγετε το όνομα και τη μορφή του εξαγόμενου αρχείου.

Παράθυρα διαλόγου αρχείων - όπως Άνοιγμα, Αποθήκευση ως και παρόμοια - είναι διαθέσιμα με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Χρησιμοποιήστε - LibreOffice - Γενικά για μετάβαση από το ένα στο άλλο.

Επιλογή φακέλου

Επιλέξτε το φάκελο που προτιμάτε από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο, ή πληκτρολογήστε το όνομα της διαδρομής του. Η λειτουργία Αυτόματη συμπλήρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει την πληκτρολόγηση.

Συνδεθείτε σε διακομιστή χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Υπηρεσίες αρχείων.
Επιλέξτε έναν γονικό φάκελο από τη διαδρομή φακέλου με το  Εικονίδιο Άνοιγμα.

Προσθέστε έναν υποφάκελο στον τρέχοντα φάκελο με Δημιουργία νέου φακέλου.

Όνομα αρχείου

URL">Εισάγετε ένα όνομα αρχείου ή μια διαδρομή για το αρχείο. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα URL

Μορφή αρχείου

Επιλέξτε το τύπο αρχείου για το έγγραφο που αποθηκεύετε.Στη περιοχή προβολής, μόνο τα έγγραφα με αυτόν τον τύπο αρχείου θα εμφανίζονται. Οι τύποι αρχείων περιγράφονται στο Πληροφορίες φίλτρων εισαγωγής και εξαγωγής.

Αυτόματη επέκταση ονόματος αρχείου

Επιβάλλει τη μορφή ανοιχτού εγγράφου (ODF) όταν είναι επιλεγμένο.

Επιλογή

Εξάγει μόνο τα επιλεγμένα γραφικά αντικείμενα του LibreOffice Draw και Impress σε διαφορετικό τύπο Αν το συγκεκριμένο κουτί δεν έχει επιλεχθεί, θα εξαχθεί ολόκληρο το έγγραφο

note

Αν εξάγετε σε οποιονδήποτε τύπο κειμένου, ολόκληρο το έγγραφο θα εξαχθεί.


Εξαγωγή

Αποθηκεύει το αρχείο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!