Εξαγωγή

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο με διαφορετικό όνομα και τύπο σε μια θέση που θα ορίσετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή.


tip

Αντίθετα με το Αποθήκευση ως, η εντολή Εξαγωγή γράφει ένα αντίγραφο του τρέχοντος εγγράφου σε νέο αρχείο με την επιλεγμένη μορφή, αλλά διατηρεί το τρέχον έγγραφο και τη μορφή ανοίγματος στη συνεδρία σας.


Η εντολή εξαγωγή ανοίγει τον επιλογέα αρχείου συστήματος, όπου μπορείτε να εισάγετε το όνομα και τη μορφή του εξαγόμενου αρχείου.

Όνομα αρχείου

Εισάγετε ένα όνομα αρχείου ή μια διαδρομή για το αρχείο.

Τύπος αρχείου

Επιλέξτε το τύπο αρχείου για το έγγραφο που αποθηκεύετε.Στη περιοχή προβολής, μόνο τα έγγραφα με αυτόν τον τύπο αρχείου θα εμφανίζονται. Οι τύποι αρχείων περιγράφονται στο Πληροφορίες φίλτρων εισαγωγής και εξαγωγής.

Αποθήκευση

Αποθηκεύει το αρχείο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!