Αποθήκευση ως

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο σε μια διαφορετική θέση, ή με διαφορετικό όνομα ή τύπο αρχείου

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση ως.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση ως.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Αποθήκευση ως

Αποθήκευση ως

Από το πληκτρολόγιο:

+Shift+S.


note

Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο ως πρότυπο, χρησιμοποιήστε την εντολή Αρχείο - Αποθήκευση ως πρότυπο.


Παράθυρα διαλόγου αρχείων - όπως Άνοιγμα, Αποθήκευση ως και παρόμοια - είναι διαθέσιμα με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Χρησιμοποιήστε - LibreOffice - Γενικά για μετάβαση από το ένα στο άλλο.

Επιλογή φακέλου

Επιλέξτε το φάκελο που προτιμάτε από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο, ή πληκτρολογήστε το όνομα της διαδρομής του. Η λειτουργία Αυτόματη συμπλήρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει την πληκτρολόγηση.

Συνδεθείτε σε διακομιστή χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Υπηρεσίες αρχείων.
Επιλέξτε έναν γονικό φάκελο από τη διαδρομή φακέλου με το  Εικονίδιο Άνοιγμα.

Προσθέστε έναν υποφάκελο στον τρέχοντα φάκελο με Δημιουργία νέου φακέλου.

Όνομα αρχείου

URL">Εισάγετε ένα όνομα αρχείου ή μια διαδρομή για το αρχείο. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα URL

Τύπος αρχείου

Επιλέξτε το τύπο αρχείου για το έγγραφο που αποθηκεύετε.Στη περιοχή προβολής, μόνο τα έγγραφα με αυτόν τον τύπο αρχείου θα εμφανίζονται. Οι τύποι αρχείων περιγράφονται στο Πληροφορίες φίλτρων εισαγωγής και εξαγωγής.

Εξαγωγή ως PDF

Μορφές αρχείων XML

warning

Πάντα να αποθηκεύετε τα έγγραφα σας με τύπο αρχείου LibreOffice προτού τα αποθηκεύσετε σε εξωτερικό τύπο αρχείου. Όταν εξάγετε σε εξωτερικό τύπο, μερικά χαρακτηριστικά μορφοποίησης μπορεί να χαθούν.


Αποθήκευση με κωδικό πρόσβασης

Προστατεύει το αρχείο με έναν κωδικό πρόσβασης που πρέπει να εισαχθεί πριν να επιτραπεί στον χρήστη να ανοίξει το αρχείο.

note

Η αποθήκευση με κωδικό πρόσβασης είναι δυνατή μόνο για τις μορφές εγγράφων του LibreOffice που βασίζονται σε XML.


Αυτόματη επέκταση ονόματος αρχείου

Επιβάλλει τη μορφή ανοιχτού εγγράφου (ODF) όταν είναι επιλεγμένο.

Κρυπτογράφηση με κλειδί GPG

Χρησιμοποιήστε δημόσια κλειδιά OpenPGP για να κρυπτογραφήσετε έγγραφα.

Επιλογή

Εξάγει μόνο τα επιλεγμένα γραφικά αντικείμενα του LibreOffice Draw και Impress σε διαφορετικό τύπο Αν το συγκεκριμένο κουτί δεν έχει επιλεχθεί, θα εξαχθεί ολόκληρο το έγγραφο

note

Αν εξάγετε σε οποιονδήποτε τύπο κειμένου, ολόκληρο το έγγραφο θα εξαχθεί.


Αποθήκευση

Αποθηκεύει το αρχείο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!