Αποθήκευση ως

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο σε μια διαφορετική θέση, ή με διαφορετικό όνομα ή τύπο αρχείου

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση ως.


Εικονίδιο σημείωσης

Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο ως πρότυπο, χρησιμοποιήστε την εντολή Αρχείο - Αποθήκευση ως πρότυπο.


File dialogs - such as Open, Save As and the like - are available in two different ways:

Use - LibreOffice - General to shift from one to the other.

Folder selection

Pick up your preferred folder from the pull-down list or type its path name. Autocomplete function can be used to ease typing.

Connect to a server using the File Services dialog.
Select a parent folder from the folder path with Icon Open.

Add a subfolder to the current folder with create new folder.

Όνομα αρχείου

URL">Εισάγετε ένα όνομα αρχείου ή μια διαδρομή για το αρχείο. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα URL

Τύπος αρχείου

Επιλέξτε το τύπο αρχείου για το έγγραφο που αποθηκεύετε.Στη περιοχή προβολής, μόνο τα έγγραφα με αυτόν τον τύπο αρχείου θα εμφανίζονται. Οι τύποι αρχείων περιγράφονται στο Πληροφορίες φίλτρων εισαγωγής και εξαγωγής.

Εξαγωγή ως PDF

Μορφές αρχείων XML

Εικονίδιο προειδοποίησης

Πάντα να αποθηκεύετε τα έγγραφα σας με τύπο αρχείου LibreOffice προτού τα αποθηκεύσετε σε εξωτερικό τύπο αρχείου. Όταν εξάγετε σε εξωτερικό τύπο, μερικά χαρακτηριστικά μορφοποίησης μπορεί να χαθούν.


Αποθήκευση με κωδικό πρόσβασης

Προστατεύει το αρχείο με έναν κωδικό πρόσβασης που πρέπει να εισαχθεί πριν να επιτραπεί στον χρήστη να ανοίξει το αρχείο.

Εικονίδιο σημείωσης

Η αποθήκευση με κωδικό πρόσβασης είναι δυνατή μόνο για τις μορφές εγγράφων του LibreOffice που βασίζονται σε XML.


Automatic file name extension

Enforces the Open Document Format (ODF) when checked.

Κρυπτογράφηση με κλειδί GPG

Χρησιμοποιήστε δημόσια κλειδιά OpenPGP για να κρυπτογραφήσετε έγγραφα.

Επιλογή

Εξάγει μόνο τα επιλεγμένα γραφικά αντικείμενα του LibreOffice Draw και Impress σε διαφορετικό τύπο Αν το συγκεκριμένο κουτί δεν έχει επιλεχθεί, θα εξαχθεί ολόκληρο το έγγραφο

Εικονίδιο σημείωσης

Αν εξάγετε σε οποιονδήποτε τύπο κειμένου, ολόκληρο το έγγραφο θα εξαχθεί.


Αποθήκευση

Αποθηκεύει το αρχείο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!